Anhörigträffar är en av de aktiviteter som anordnas på Östralycke. Foto: Krisztina Andersson
omsorg

På Östralycke vill man både jobba och bo

Östralycke äldreboende är en unik anläggning med ett helt nytt koncept vad gäller boende för äldre i Karlshamns kommun. Äldreboendet har byggts i etapper och i september sker invigning av den fjärde och avslutande etappen.

Östralycke äldreboende i Asarum har under det senaste året fokuserat på att kvalitetssäkra utvecklingsarbetet. Trygghet, trivsel och delaktighet är tre bärande hörnstenar i mötet med de boende och anhöriga. I höst ska den sista etappen på det moderna äldreboendet invigas.

Jennike Westrin Andersson, Linda Wallin, och Lisa Carlsson, enhetschefer på Östralycke äldreboende.

–Det ser vi fram emot. Här kommer vi att få en restaurang som inte bara brukare och anhöriga har möjlighet att nyttja utan även skolan. Eleverna på Korpadalsskolan kommer att äta skollunchen här, säger Lisa Carlsson, en av enhetscheferna på Östralycke äldreboende.

I utvecklingsarbetet har stor vikt lagts vid brukarnas önskemål, alltifrån aktiviteter till boendemiljö.

–Parallellt med vårdmöten, individuella vårdsamtal har vi även brukarträffar en gång i månaden där de boende tycker till om mat, aktiviteter, trygghet och trivsel, ja, allt som rör boendet här på Östralycke. Även anhöriga är välkomna och kan vara med, säger Jennike Westrin Andersson, enhetschef.

I utvecklingen samarbetar Östralycke äldreboende med föreningar och verksamheter för att forma livskvalitet och attraktiv boendemiljö för de äldre.

–Samarbetet med föreningarna är något vi vill utöka ännu mer, säger Lisa Carlsson.

Aktiviteter som ligger högt upp på brukarnas lista är bland annat schack, utflykter och språkkurser.

–Många av våra äldre saknar livet utanför, den del som de tidigare har varit en part av. Men man slutar ju inte uppskatta och längta till upplevelser och aktiviteter som ger livskvalité bara för att man blir gammal. Vi möter våra brukare i deras önskemål och försöker hitta lösningar för att genomföra så mycket som möjligt. En av våra brukare har önskat språkkurs i franska och det kommer vi att köra igång så snart vi kan, säger Linda Wallin.

Frukostklubb med hotellfrukost på onsdagar, ”pub-kvällar” och musikarrangemang är bara några exempel på de aktiviteter som anordnas på brukarnas önskemål.

–Det handlar om att skapa livskvalitet för våra boende och ha en öppen dialog med anhöriga. Man hör och läser om besparingar och kan som anhörig bli orolig för hur nedskärningarna påverkar deras gamla. Vi vill möta de anhörigas frågor genom öppenhet. Vår vision för Östralycke är att skapa en anläggning där vi vill jobba och bo, den visionen gäller fortfarande, säger Jennike Westrin Andersson.

Kopplat till de trivselhöjande aktiviteter som genomförs på Östralycke, hålls även anhörigträffar med drop-in-tider för att så många som möjligt ska kunna delta. Tisdagen den 21 maj hölls anhörigträff på avdelningarna Lagunen, Gläntan, Korallen och Opalen.

I gemensamhetslokalen dukades det upp till fest med kaffe, äppelkaka och vaniljsås.

Och med sitt dragspel såg Stig Persson till att sprida musik- och sångglädje bland gästerna. På repertoaren stod kända visor och det gick inte att motstå att sjunga med.

–Ni kan ju varenda en, utropade Stig Persson imponerat när han stämde upp i ännu en allsång.

 

Text och foto: Krisztina Andersson