fritid

Nybyggnation av Jössarinken

Nu är vi igång med byggnationen av en träningshall på Jössa som ska stå klar hösten 2020.

Arbetet kommer att medföra vissa störningar och begränsad framkomlighet på och kring området. Från och med vecka 34 kommer delar av området spärras av. Se bild över avspärrat område.

Under byggperioden så kommer:

  • det finnas färre parkeringsplatser, så vid matcher kan parkeringstrycket öka i omkringliggande bostadsområden.
  • gångvägen mellan Jössa och Rödelid att ledas om.
  • det förekomma sprängningar på området.
  • vi att påla under september-oktober.

På denna sida kan du följa uppdateringar som sker under projektet.