Skylt om förbud att stanna.
Skyltning om stannaförbud har lagts till för att förtydliga reglerna på gågatan.
trafik

Ny skyltning om stannaförbud på gågatan

Vi har satt upp nya skyltar på Drottninggatan, gågatan i centrala Karlshamn, för att förtydliga vilka regler som gäller för motorfordon.

Skyltningen längs Drottninggatan har förtydligats efter att kommunen fått in frågor och synpunkter från både allmänheten och polisen. Den tidigare skyltningen på gågatan var inte tillräckligt tydlig med vilka förbud och regler som gäller för motorfordon.

Det här gäller längs gågatan på Drottninggatan, från Rådhusgatan till Norra Fogdelyckegatan:

  • Det är stannaförbud för motorfordon. Det gäller även fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade och fordon med nyttoparkeringstillstånd.
  • Lastning och lossning till verksamheter får bara ske mellan klockan 18:00 och 11:00 följande dag. Det gäller alla dagar.

De fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade som stannar eller parkerar på gågatan kommer till en början inte att få parkeringsanmärkning. Under en längre period lämnar parkeringsvakterna bara upplysningslappar på dessa fordon, för att ge alla möjlighet att uppmärksamma den nya skyltningen. Upplysningslappen ser ut som en parkeringsanmärkning, men berättar bara vilka regler som gäller på gågatan. Den innehåller inga bötesbelopp.

De fordon som inte har parkeringstillstånd för rörelsehindrade får däremot parkeringsanmärkning om de stannar eller parkerar på gågatan, precis som tidigare.