stod

Ny kampanj hyllar stolta dryga föräldrar

Idag lanserar vi en kampanj tillsammans med länets övriga kommuner och länsstyrelsen för att stärka föräldrar i sitt föräldraskap och visa det stöd som finns för föräldrar i Karlshamns kommun.

Snart är det sommarlov för länets tonåringar. När vanor bryts och rutiner försvinner efter skolavslutningen dyker både möjligheter och risker upp i ungdomarnas liv. Det är en tid som också kan vara påfrestande för föräldrarna och deras relation till sina barn.

Kampanjen ”Stolta dryga föräldrar” ska bidra till att öka föräldrarnas förmåga att vara närvarande för sina barn, sätta gränser och visa omtanke. Men kampanjen ger också utrymme för ungas erfarenheter, något som är viktigt att ha med sig som vuxen. I filmerna får du därför ta del av ungdomars syn på hur en bra förälder är.

– Vi har tagit fram kampanjen för att belysa de utmaningar som föräldrar och deras tonårsbarn står inför. Du som förälder kan få tips och råd hos kommunerna samtidigt som vi vill visa på ett direkt sätt vad unga själva vill att vuxna gör och säger, säger Annie Lees, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Blekinge.

Fokus på föräldrastöd via kommunens öppenvård

Kommunens öppenvård finns som ett tillgängligt stöd för föräldrar och familjer. Stödet riktar sig till föräldrar med barn i alla åldrar och består av information, stödgrupper och samtalshjälp. För det kan vara svårt att stå på sig och just att vara en dryg förälder kan låta negativt, men ibland behöver man vara lite jobbig.

– En dryg förälder är någon som är närvarande, engagerar sig och sätter gränser. Någon som ser till sitt barns bästa, även om det innebär obekväma beslut och att stå på sig i svåra situationer. Helt enkelt någon som bryr sig så mycket att den blir lite dryg ibland – och det tycker vi man ska vara stolt över, säger Annie Lees.

Kampanjen Stolta dryga föräldrar är framtagen av Olofströms, Sölvesborgs, Karlshamns, Ronneby och Karlskrona kommuner tillsammans med Länsstyrelsen Blekinge. Målet är att uppmuntra och stärka föräldrar i sin föräldraroll och visa upp det samlade föräldraskapsstöd som kommunerna erbjuder. Kampanjen kommer bland annat synas på sociala medier, skolornas portaler och på kommunernas webbplatser under året.

Här kan du läsa mer om öppenvårdens föräldrastöd:

Råd och stöd till föräldrar och familjer