Den gamla Hunnemaradeponin ska nu täckas över. Foto: Skärmbild från Google Maps
miljo

Nu ska Hunnemaradeponin täckas över

Hunnemaradeponin användes för att förvara avfall fram till 1983. Nu ska den gamla deponin sluttäckas för att hindra att regnvatten tar sig genom avfallet och ut i Väggaviken.

Hunnemaradeponin användes som förvaring för avfall i Karlshamn mellan 1933 och 1983.  En deponi är det som för inte så länge sedan kallades för soptipp.

Ett flertal undersökningar har utförts i området. Som ett led i Karlshamns kommuns hållbarhetsarbete ska Hunnemaradeponin nu sluttäckas. En sluttäckning innebär att vi låter det gamla avfallet ligga kvar, men täcker deponin med olika typer av massor. På så sätt tätar vi för att så lite regnvatten som möjligt ska tränga ned till avfallet och ta med sig föroreningar ut i Väggaviken.

– Avfallet i en gammal deponi finns kvar under lång tid, så det är viktigt att det orsakar så liten påverkan som möjligt på miljön, säger Jesper Bergman som är miljöstrateg på Karlshamns kommun.

Gräsplanerna vid Hunnemaradeponin har under många år används av föreningslivet, framför allt fotbollsföreningar till träningar och matchar. För att kompensera för planera som försvinner kommer det bli två nya gräsplaner vid Vägga.

Beräknas vara klart till årsskiftet

Det förberedande arbetet med avverkning av träd och buskar startar omgående. Vi kommer att lämna en trädridå mot Rosenkällan för att motverka erosion, minska dammbildning och dämpa buller. Arbetet sker dagtid och kan medföra viss olägenhet på grund av ökad tung trafik i området. Arbetet med sluttäckning beräknas vara klart till årsskiftet 2023/2024. Gräsplanerna beräknas vara klara till hösten.

I videon nedan berättar projektledare Joakim mer om projektet.