Inom de svarta markeringarna är området som detaljplaneras.
bo

Nu planlägger vi för nya bostäder längs Kolleviksvägen

Ett förslag till detaljplan kring att bygga nya bostäder och förskola längs Kolleviksvägen och upp mot Lindeborgssjön håller på att tas fram. Bebyggelsen ska ske med hänsyn till olika naturvärden och det befintliga fridsluftslivet i området.

Just nu planlägger kommunen för nya bostäder och förskola längs Kolleviksvägen. Karlshamn har en vision att växa och för att kunna göra det behöver vi skapa förutsättningar för fler bostäder. Området, Stockholmsledet, längs Kolleviksvägen och upp mot Lindeborgssjön är ett attraktivt område som ligger nära havet, en sjö och friluftsliv.

Ett område med potential för många nya bostäder

I området planerar man för cirka 190-280 nya bostäder. Förslaget är flerbostadshus med upp till fem våningar, villor, parhus och radhus. Kommunen planerar också för att eventuellt kunna bygga en förskola i området.

Under hösten ska en naturvärdesinvestering och geoteknisk markundersökning tas fram. Därefter ska själva detaljplaneförslaget sammanställas och ställas ut på samråd, vilket planeras bli någon gång under våren 2023. Detaljplanearbetet beräknas vara klart om två till tre år.

För dig som vill läsa mer kring detaljplanen hittar du mer information i fördjupningsmaterialet.