Foto på Jonas Nilsson, it-strateg, Annelie Gustafsson, verksamhetsstrateg och Emina Kovacic, stadsarkitekt.
Jonas Nilsson, IT-strateg, Anneli Gustafsson, verksamhetsstrateg, och Emina Kovacic, stadsarkitekt. Foto: Leila Rudelius.
bo

Nu kan du söka bygglov digitalt

Enklare, snabbare, säkrare, smidigare och mer miljövänligt. Det är bara några av vinsterna med att bygglovsprocessen från och med nu är digital.

Genom att det nu, från den första september, går att söka bygglov digitalt via kommunens webbsida blir förloppet smidigare och tillgängligt hela dygnet.

– E-tjänsten ser till att det inte ska gå att skicka in en ansökan om den inte är komplett, vilket spar en massa tid för både den sökande och för handläggaren, säger Anneli Gustafsson, verksamhetsstrateg på Karlshamns kommun.

Digitaliseringen är efterfrågad

Att när som helt på dygnet kunna sköta sin ansökan från sin dator har varit efterfrågat hos många invånare.

– Redan strax efter midnatt fick vi in den första digitala bygglovsansökan, och den var komplett, så allt fungerade som det var tänkt, säger stadsarkitekt Emina Kovacic.

Idag behandlas årligen uppåt 450 bygglovsärenden i Karlshamn, men digitaliseringen beräknas öka antal ärenden eftersom ansökningsprocessen kommer att bli snabbare.

Foto på Sofi Ridbäck som var med under mötet vi datorn

Bygglovsarkitekt Sofi Ridbäck var med under lanseringsmötet på distans via datorn.

– På sikt räknar vi med tidsvinster. Bara det att slippa postgången mellan oss och den sökande sparar många dagar i handläggningstid, säger Sofi Ridbäck, bygglovsarkitekt och systemförvaltare.

– Genom e-tjänsten kan man inte bara söka bygglov utan även fler byggärenden kan hanteras här, som exempelvis förhandsbesked, strandskyddsdispens, bärande konstruktioner och kamininsättning, säger Sofi.

Snabb och uppskattad återkoppling

Karlshamns kommuns leverantör Sokigo har ett beprövat system att digitalisera bygglovsprocessen på, som uppåt 90 andra kommuner i landet redan har infört och är nöjda med.

– Vi känner oss trygga med att det ska bli ett väl fungerande system även hos oss, säger Jonas Nilsson, IT-strateg och teknisk projektledare.

När invånaren lämnat in sin ansökan kommunicerar en robot med den sökande så den bland annat snabbt får veta att alla inlämnade uppgifter är korrekta eller inte.

– Detta ger en snabb och uppskattad återkoppling i ärendehanteringen, säger Jonas Nilsson.

Den sökande kan också följa sitt ärende via Mina sidor, vilket också underlättar processen.

Support att söka digitalt två dagar i veckan

Under hela september kommer det under onsdagar och fredagar mellan klockan 13-14.30 att finnas personal på plats i Rådhuset som ska hjälpa folk med sina digitala ansökningar.

– Sen får vi utvärdera om supporten behöver förlängas eller inte, säger Anneli Gustafsson.

Projektet har kostat uppåt 1,1 miljoner kronor men kommer i stort betala sig själv.

– Vi kommer att spara både handläggningstid, pappershantering och hela processen kommer framöver att bli mycket mer effektiv med det digitala ansökningssystemet, säger Sofi.

Idag ligger handläggningstiden för enklare ärenden på fem, sex veckor och de mer komplexa hamnar på tio, som är maxtid för vad ett bygglovsärende får ta. Den digitala lösningen förväntas på sikt att korta handläggningstiden rejält.

Mobilt BankID behövs

Det enda som krävs för att kunna lämna in en digital bygglovsansökan är ett mobilt BankID, en mobil, dator eller surfplatta. För dem som av olika anledningar inte vill eller kan använda sig av den digitala tjänsten kommer den manuella hanteringen att finnas kvar parallellt med den digitala.

– Då kan man vända sig till Servicecenter för att få pappersblanketter att fylla i, säger Anneli Gustafsson.

Läs mer om hur en bygglovsansökan går till.