stod

Nu kan du söka bidrag från donationsfonder

Du som är folkbokförd i Karlshamns kommun kan ansöka om bidrag från olika donationsfonder som vi förvaltar. Nu är det snart dags att lämna in årets ansökan! Senast måndagen den 31 oktober behöver din ansökan ha kommit in.

En lista över de fonder som du som privatperson kan söka pengar finns på här:

Donationsfonder

Där kan du också läsa mer om vad som gäller för varje fond, exempelvis vem som kan söka bidrag från vilken fond. Stiftelsen Johan Ingemanssons hjälpfond för Elleholm och Mörrum har ett eget ansökningsförfarande och andra datum för ansökan.

Ansök via vår digitala tjänst

Du ansöker om bidrag från donationsfonder via en digital tjänst:

E-tjänst för ansökan om fondmedel 

För att ansöka via e-tjänsten behöver du ha bank-ID. Om du inte kan eller vill använda e-tjänsten kan du använda blanketten som du laddar ner på samma sida som du hittar e-tjänsten:

Ladda ner blankett för ansökan om fondmedel

Du kan också hämta blanketten hos vårt servicecenter i rådhuset.

Ansökningshandlingarna ska ha kommit in till Karlshamns kommun senast måndagen den 31 oktober 2022. Sedan sker eventuell utbetalning av bidrag tidigast i början av december.