Foto: Hanna Hörnbäck/Karlshamns kommun
trafik

Nu kan du lämna synpunkter på förslaget om p-skiva

Parkeringsskivans vara eller inte vara i Karlshamn är ett ämne som varit uppe för diskussion tidigare. Nu är frågan aktuell i Teknik-, digitalisering- och jävsnämnden. Inför beslutet vill nämnden hämta in synpunkter från invånarna.

Teknik-, digitalisering- och jävsnämnden beslutade den 24 augusti 2023 att hämta in synpunkter om införande av parkeringsskiva i Karlshamns kommun. Synpunkter från invånare samlas in via en e-tjänst som är öppen till och med den 18 september.

För att använda e-tjänsten måste du logga in med bank-id. Har du inte bank-id, eller om du behöver hjälp med e-tjänsten, är du välkommen att besöka Servicecenter i Rådhuset eller höra av dig via telefon 0454-810 00.

Läs förslaget och lämna synpunkter

Förslaget innebär bland annat att zonindelningen med tillhörande färger förändras. Röda zoner och den gula på torget blir kvar med parkeringsavgift. Inom de övriga färgade zonerna ska parkeringsskiva att användas. Undantaget blir orangea zoner för 24-timmarsparkering som blir avgiftsfria och utan parkeringsskiva. Dessa zoner är tänkta att underlätta för arbetspendlare i första hand.

Läs hela förslaget om införande av parkeringsskiva och handlingarna kopplade till ärendet. Skicka sedan in dina synpunkter på förslaget via e-tjänsten:

Synpunkter om införandet av parkeringsskiva