Sju av totalt åtta valbodar inför valet 2022 är nu på plats på Stortorget i Karlshamn.
Sju valbodar är på plats på torget. Placeringen kommer att justeras och målning av några återstår innan de börjar användas. Foto Annette Sandberg
politik

Nu är valbodarna på plats

Snart går Sverige till val och valarbetet inom kommunen blir mer och mer synligt. Valbodarna är på plats på Stortorget i Karlshamn och arbetet i övrigt intensifieras.

Planeringen inför valet har pågått i kommunen under en längre tid. Förtidsröstningslokaler och vallokaler på valdagen ska bemannas och sammanlagt ska cirka 200 personer utbildas. Valmaterial ska beställas och sorteras, lokaler ska bokas, körningar planeras och allt ska ske på ett tryggt och säkert sätt.

Det finns inte någon kommunal förvaltning som inte berörs av arbetet med valet. Utbildningsförvaltningen informerar elever och barn om demokrati och vad det innebär att rösta och så vidare. Omsorgsförvaltningen behöver informera om hur det går till att rösta som brukare på särskilda boende och om möjligheter att rösta i hemmet med mera. Valarbetet leds av en utsedd valansvarig tjänsteperson inom Kommunstyrelseförvaltningen som rapporterar till valnämnden.

Mycket av detta arbete sker i planeringsfaser som är mindre synliga men snart går valet in i en synligare fas för allmänheten.

Sju av åtta valbodar har just transporterats till torget och målning av de två sista bodarna kommer att göras inom kort. Placeringen av bodarna kommer att justeras och scenen för talarna kommer snart på plats.

På Karlshamns kommuns websida hittar du mer information om valen 2022.