fritid

Nominera mottagare till två stipendier

Hjälp oss att hitta rätt mottagare till två stipendier: Årets ungdomsledare och Alice Tegnér-stipendiet. Vi behöver ha din nominering senast den 3 november.

Varje år delar vi ut ett antal stipendier till personer med anknytning till Karlshamn. Nu är det dags att nominera kandidater till två av de stipendier som vi delar ut. Senast den 3 november 2023 behöver vi din hjälp att hitta rätt mottagare till dessa stipendier! Nomineringen ska innehålla en presentation av den du vill nominera och en utförlig motivering till varför. Du kan skicka din nominering via e-tjänst, e-post eller vanligt post.

Stipendium för årets ungdomsledare

Här har du möjlighet att lyfta fram och prisa en duktig ledare som jobbar med ungdomar. Stipendiet på 25 000 kronor delas ut till en ungdomsledare som utfört mångårigt arbete till gagn för föreningslivet i kommunen.

Skicka in nominering till Årets ungdomsledare

Alice Tegnér-stipendiet

Här får du chansen att rikta strålkastarna mot någon som briljerar inom kulturområdet. Stipendiet på 25 000 kronor delas ut till en person med anknytning till Karlshamn, som gjort en värdefull insats eller visat god förmåga inom konst, litteratur, musik, teater, film eller annat kulturellt område.

Skicka in nominering till Alice Tegner-stipendiet