fritid

Nominera mottagare till flera stipendier

Varje år delar vi ut ett antal stipendier till personer med anknytning till Karlshamn. Nu är det dags att nominera kandidater till några av de stipendier som vi delar ut. Vi vill ha din nominering senast den 31 oktober.

Tre stipendier ska delas ut under årets sista sammanträde i kommunfullmäktige. Senast den 31 oktober behöver vi din hjälp att hitta rätt mottagare till dessa stipendier! Nomineringen ska innehålla en presentation av den du vill nominera och en utförlig motivering till varför.

Skicka din nominering via e-tjänst, e-post eller vanligt post.

Årets ungdomsledare

Här har du möjlighet att lyfta fram och prisa en duktig ledare som jobbar med ungdomar. Stipendiet på 25 000 kronor delas ut till en ungdomsledare som utfört mångårigt arbete till gagn för föreningslivet i kommunen.

Skicka in nominering till Årets ungdomsledare

Alice Tegnér-stipendiet

Här får du chansen att rikta strålkastarna mot någon som briljerar inom kulturområdet. Stipendiet på 25 000 kronor delas ut till en person med anknytning till Karlshamn, som gjort en värdefull insats eller visat god förmåga inom konst, litteratur, musik, teater, film eller annat kulturellt område.

Skicka in nominering till Alice Tegner-stipendiet

Årets unga ledare

Känner du till en ung, driftig eldsjäl som du vill lyfta fram? Stipendiet på 10 000 kronor delas ut  ledare i åldern 18-28 år som visar stort engagemang och bra ledarskap. Någon som är verksam inom en kultur- eller idrottsförening, som utmärker sig och är en god förebild för föreningslivet i Karlshamn.

Skicka in nominering till Årets unga ledare