Björn Tenland Nurhadi (SD), Lars Olof Larsson (KD) och Fredrik Gustafsson, enhetschef för Musikskolan. Foto: Hanna Hörnbäck.
skola

Musikskolan ska bli en tillgänglig plats för alla

Under våren börjar Musikskolan renovera sina lokaler för att skapa en bättre arbetsmiljö för anställda och elever och byggnaden ska bli tillgänglighetsanpassad. Alla barn ska ha möjlighet att kunna utöva musik.

I tisdags beslutade Kommunstyrelsen att Musikskolan får en utökad budget så att fastighetsägaren ska kunna utföra en renovering av byggnaden. Detta innebär att den befintliga relativt låga hyreskostnaden kommer att höjas för att skapa möjligheten att kunna renovera lokalerna.

– Vi ser att Musikskolan är i akut behov av renovering och projektet är inget vi kan avvakta med. Vi anser att det inte är acceptabelt att lärare och elever ska behöva arbeta i denna miljö. Dessutom är inte byggnaden tillgänglighetsanpassad och vi vill att alla barn ska känna sig välkomna, säger Björn Tenland Nurhadi (SD), borgmästare i Karlshamns kommun.

Musikskolan har använt byggnaden sedan 70-talet och varit i behov av renovering sedan dess. Byggnaden är i grund och botten inte anpassad för att bedriva denna typ av verksamhet, utan byggandes för att användas som en bostad.

– När jag började jobba här för tre år sedan var det första jag fick till mig att vi behöver fixa bättre lokaler. Vi har 12 pedagoger och 500 elever som behöver en bättre arbetsmiljö. Det känns fantastiskt roligt att renoveringen äntligen blir av, säger Fredrik Gustafsson, enhetschef på Musikskolan.

Björn Tenland Nurhadi (SD), Lars Olof Larsson (KD) och enhetschef Fredrik Gustafsson, gav en rundvandring på Musikskolan för att visa vad som ska åtgärdas. Foto: Hanna Hörnbäck.

Renoveringen ska vara klar innan årsskiftet

Renoveringen av Musikskolan kommer innefatta att man ser över säkerheten i byggnaden, fuktskador, ventilationen, isoleringen, elen och tillgänglighetsanpassa byggnaden. Detta genom att sätta in en hiss på utsidan av byggnaden så att elever kan komma in i skolan och kunna ta sig upp till ovanvåningen.

Renoveringen börjar under våren och ska vara klar innan årets slut. Förhoppningsvis sker mycket av upprustningen under sommaren så elever kan komma tillbaka till höstterminen och mötas av nya fräscha lokaler.

Musikskolans lokal. Foto: Hanna Hörnbäck.