Några av medarbetarna inom Mörrums hemtjänst.
omsorg

Mörrums hemtjänst får toppbetyg från de äldre

Nyligen gjordes en undersökning av Socialtjänsten kring vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Mörrums hemtjänst har fått goda resultat.

Undersökningen handlade om hur de äldre uppfattar hemtjänsten och dess insatser. I undersökningen är det personer som är 65 år och äldre som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende för äldre som har fått möjligheten att svara på frågorna. Av de som har hemtjänst i Mörrum var det mellan 40–60% personer som valde att delta i undersökningen.

Responsen som har kommit in från undersökningen av Mörrums hemtjänst är positiv och 93% av de som svarade är nöjda med verksamheten som sin helhet och hela 100% var nöjda med bemötande. Resterade frågor handlade om trygghet, utförande och kontakt med kommunen där majoriteten av svaren var omkring 90–100% som känner sig positiva och nöjda. Ett fantastiskt resultat för Mörrums hemtjänst.

– Resultatet känns naturligtvis väldigt positivt. Vårt mål är att göra ett så bra jobb som möjligt och detta blir ett kvitto på att vi är på god väg, säger Ulf Edberg, kvalitetsundersköterska på Mörrums hemtjänst.

Verksamheten har arbetat med flera förbättringsområden under det senaste året som nu har gett goda resultat.

– Det senaste året har vi jobbat mer med kvalité och bemötande med brukarna i fokus. Det har varit viktigt för mig att arbeta mer med kommunikation och struktur i vårt arbete. Jag vill att medarbetarna ska ha en bra arbetsmiljö och förutsättningar för att lyckas i sitt arbete. Mörrums hemtjänst består av ett härligt gäng hjälpsamma kollegor, säger Helen Carlegrund, enhetschef på stöd i ordinärt boende i Mörrum.

Syftet med undersökningen från Socialstyrelsen är att kartlägga hur de äldre uppfattar sin äldreomsorg. Vilket blir ett underlag till framtiden för att kunna utveckla och förbättra omsorgen av de äldre.