Arbetssökande, nyanlända ingenjörer och företag träffades på Kreativum för att delta i ett integrationsprojekt. Fotograf: Sofia Fredholm
kommun

Lyckat matchningstillfälle på Kreativum

Arbetssökande, nyanlända ingenjörer och företag har träffats på Kreativum för att delta i integrationsprojektet Ingenjörsspåret, som sker i samarbete mellan Karlshamns kommun, Arbetsförmedlingen och Kreativum. Målet är att matcha arbetssökande ingenjörer med företag som söker ingenjörer i Blekinge.

Projektet kommer att pågå under 2019-2020 och bestå av flera matchningstillfällen. Utifrån företagens behov väljs ingenjörer med passande kompetens ut, för att en bra matchning ska kunna ske. Till detta första matchningstillfälle som ägde rum under fredagen den 5 april hade tolv arbetssökande ingenjörer valts ut. Inför mötet hade kommunens arbetsmarknadsenhet förberett deltagarna genom att informera om hur de på ett effektivt sätt kan presentera sig.

Bra respons från företagen

Under dagen fick ingenjörerna presentera sina kompetenser och företagen sina behov. Efter detta genomfördes gemensamma aktiviteter i Kreativums anläggning. Allt för att för att lära känna varandra och ha trevligt tillsammans.

Gefran Erhayem, projektledare för Ingenjörsspåret från Kreativum, var nöjd med dagen.

– Det har gått väldigt bra och upplägget med korta presentationer och gemensamma aktiviteter var väldigt lyckat. Flera av ingenjörerna har fått bra respons från företagen som var med.