kommun

Lägesrapportering vid oljeutsläpp efter fartygsolycka

Här hittar du våra uppdateringar om oljeutsläppet som orsakats av att passagerarfärjan Marco Polo gick på grund i Pukaviksbukten söder om Karlshamn söndagen den 22 oktober. Senaste informationen ligger först.

 

Uppdatering 2023-11-28 klockan 14:13

Slut på lägesrapportering

Efter nya iakttagelser av olja som flutit i land på Sternö och i Stilleryds Sandvik beslutade vi att inte häva vistelseförbudet på Sternö under en tid framöver. Vi återkommer med besked om när vistelseförbudet kan hävas. Vi räknar med att enstaka mindre oljepåslag som behöver sanering kommer att dyka upp med jämna mellanrum under lång tid framöver. Vi har därför saneringsteam beredda som kan genomföra sanering vid behov. Ytterligare åtgärder planeras inför vår och sommar 2024.

I Karlshamn räknar vi med att ha tillräckliga rutiner på plats för att kunna fortsätta saneringsarbetet inom ordinarie organisation. Därför är krisledningsstabens arbete och lägesrapporteringen avslutad.

Uppdatering 2023-11-13 klockan 15:18

Fortfarande vistelseförbud på Stärnö

Läget är fortsatt lugnt i Karlshamn även om oro finns att en stor mängd olja driver någonstans i Östersjön. Slutbesiktning av saneringsarbetet på Stärnö återstår innan Länsstyrelsen kan häva vistelseförbudet.

Lägesbild

Länsstyrelsen behöver besiktiga saneringen av Stärnö innan vistelseförbudet kan hävas. Detta för att undvika att olja sprids och eventuella skador förvärras. Läget är i övrigt stabilt.

 

Uppdatering 2023-11-09 klockan 17:37

Båten har lämnat och Stärnö är sanerad

Saneringen av Stärnö går mot sitt slut och saneringsteamet flyttar nu fokus till området runt Stilleryd och Kofsa. Under eftermiddagen lämnade Marco Polo Karlshamns hamn.

Lägesbild

Vi är fortsatt bekymrade över en stora mängd olja som driver någonstans i Östersjön. Saneringsarbetet går mot sitt slut på Stärnö. Personalen har i sitt idoga arbete kunnat plocka bort cirka tre ton föroreningar från stränderna. Vi inväntar besiktning av saneringsarbetet. Därefter kan vi häva vistelseförbudet och ber därför allmänheten att invänta besked. Detta för att undvika att olja sprids och eventuella skador förvärras.

Under tisdagen började vår personal sanera nya områden runt Stilleryd och Kofsa. Arbetet beräknas avslutas under torsdagens eftermiddag. Även här beräknas närmare tre ton förorenat material ha plockats upp från stränderna.

Under onsdagen pågick arbete med att kontrollera vissa svårtillgängliga och skyddsvärda områden längs kusten med hjälp av båt. Inga påslag av tjockolja kunde konstateras i de områden man undersökt.

Idag torsdag rekades Nabben söder om Mörrum för att förbereda för sanering i området. Glädjande nog kunde vi se att föroreningarna inte var så stora och att ingen tjockolja kommit upp på land.

Marco Polo lämnar Karlshamn

Den grundstötta färjan Marco Polo bogserades från Karlshamns hamn och vidare mot varv på annan ort under eftermiddagen.

Stora risker med att själv sanera

Viktig information till alla som upptäcker olja längs kusten är att inte försök sanera själv. Rapportera om du ser olja och invänta stöd från kommunen. Risken är annars stor att skadorna efter oljan förvärras. Kontakta kommunen via telefon eller genom att lägga in informationen i vår e-tjänst som ni hittar på webbsidan.

 

Uppdatering 2023-11-06 klockan 13:37

Inga större mängder olja under helgen

Stora mängder olja driver i dagsläget någonstans i Östersjön efter oljeutsläppet, men vi har inte hittat så mycket olja vare sig i havet eller längs Karlshamns stränder under helgen.

Lägesbild

Färjan är förtöjd i Stillerydshamnen efter en lyckad bogsering. Under veckan ska färjan bogseras vidare mot varv på en annan ort. Stora mängder olja driver i dagsläget någonstans i Östersjön, vilket skapar fortsatt oro. Räddningstjänsten och Kustbevakningen har rört sig längs kusten under helgen, men de har inte lokaliserat några större mängder olja vare sig i havet eller längs Karlshamns stränder.

Saneringsarbetet

Saneringsarbetet fortsätter på Sternö. Därefter följer vi upp iakttagelser av olja i området kring Stilleryds Sandvik och Nabben söder om Mörrum.

Vistelseförbud gäller från idag

Idag börjar vistelseförbudet gälla på drabbade områden på Stärnö. Behörig personal har fortfarande tillträde till området, men vi ber allmänheten att respektera avspärrningar och förbudsskyltning.

Nästa lägesbild publiceras torsdagen den 9 november.

 

Uppdatering 2023-11-03 klockan 12:56

Vistelseförbud införs

Vistelseförbud på Sternö och kringliggande öar införs från och med måndagen den 6 november. Saneringsarbetet pågår enligt plan.

Lägesbild

Under gårdagen städades stranden vid Elleholms badplats. Saneringsarbetet fortsatte på Sternö. Under dagen har vi rekat nya saneringsplatser och förberett för vidare arbete utifrån de erfarenheter vi har samlat på oss hittills.

Vistelseförbud

Länsstyrelsen har beslutat om vistelseförbud för områden som saneras vid Sternö. Beslutet gäller från och med måndagen den 6 november och tills vidare. Det är fara för liv och hälsa att vistas i området och vi uppmanar allmänheten att respektera avspärrningarna. Avspärrningsband och skyltar kommer att sättas upp. Behörig personal har fortfarande tillträde till området.

Se karta över det avspärrande området. 

Rapportera iakttagelser

Kommunen vädjar till invånare att via kommunens e-tjänst rapportera om man upptäcker olja längs kusten där saneringsarbetet ännu inte har påbörjats.
Här hittar du e-tjänsten för rapportering av oljepåslag.

Saneringsarbetet

Under nästa vecka kommer sanering att ske på flera olika platser längs kusten.

Nästa lägesbild publiceras måndagen den 6 november.

 

Uppdatering 2023-11-02 klockan 00:00

Haveristen på plats i Stillerydshamnen

Haveristen bärgades enligt plan. Iakttagelser av olja i vattnet runt Maglareholmarna och på Kofsa.  Fortfarande oljepåslag på Sternö.

Lägesbild

Haveristen bärgades enligt plan och nådde Stillerydshamnen vid 10-tiden idag. Vi har fortsatta oljepåslag på Sternö och iakttagelser av olja i vattnet runt Maglareholmarna, vid Sutudden och på Kofsa. Kustbevakningen jobbar med oljan i vattnet runt Maglareholmarna.

Räddningstjänsten och kommunen har gjort gemensamma insatser vid Elleholms badplats. På Sternö fortsätter saneringsarbetet.

Vädjar till allmänheten att inte vistas på Sternö

Vi förbereder ett eventuellt vistelseförbud för drabbade områden för att undvika att olja sprids och att skadorna förvärras. Vi vädjar till allmänheten redan nu att inte vistas på Sternö eftersom vi kommer att köra med arbetsfordon av olika slag i området.

Fortlöpande observationer

Vi har personal som med jämna mellanrum rör sig längs kusten för att kunna göra observationer av eventuell olja eller skadade djur.

Frivilliga

I dagsläget har ungefär 180 personer anmält sitt intresse för att hjälpa till som frivilliga att sanera djur eller natur. De som anmält sig som frivilliga kontaktas fortlöpande av Frivilliga resursgruppen.

Nästa lägesbild publiceras fredagen den 3 november.

 

Uppdatering 2023-11-01 klockan 17:53

Väl genomförd sanering på Sternö

Saneringsarbete har pågått på Sternö under hela dagen. Personalen har gjort en bra insats och sanerat stora delar av området.

Lägesbild

Räddningstjänsten har under gårdagen arbetat med oljepåslaget i Munkahusviken och på Sternö har saneringsarbete pågått under hela dagen.

Vi har personal som med jämna mellanrum rör sig längs kusten för att kunna göra observationer av eventuell olja eller skadade djur.

Vistelseförbud kan bli aktuellt

Vi ber allmänheten att inte vistas på Sternö då vi kommer att köra med arbetsfordon av olika slag. Får vi större oljepåslag kan vistelseförbud bli aktuellt för drabbade områden för att undvika att olja sprids och att skadorna förvärras.

Frivilligarbete

I dagsläget har 142 personer anmält sitt intresse för att hjälpa till som frivilliga att sanera djur eller natur. De som anmält sig som frivilliga kontaktas fortlöpande efter behov.

 

Uppdatering 2023-10-31 klockan 15:36

Sanering inleds i Sternö under morgondagen

Mindre mängder olja har upptäckts kring Sternö-Boön och Munkahusviken. Saneringsarbetet beräknas starta i Sternö-Boön under onsdagen.

Lägesbild

Vi har under tisdagen fått rapporter om mindre oljepåslag på några platser kring Sternö-Boön och Munkahusviken.

Vi har personal som med jämna mellanrum rör sig längs kusten för att kunna göra observationer av eventuell olja eller skadade djur.

Ny lägesbild publiceras onsdagen den 1 november.

Saneringsarbetet

Under tisdagen har räddningstjänsten arbetat med oljepåslaget i Munkahusviken. Under onsdagen planerar vi att inleda arbetet med att sanera i området Sternö-Boön. Vi kommer att köra med arbetsfordon och ber allmänheten att inte vistas i området. Om det kommer in mer olja till land kan det blir aktuellt med vistelseförbud för drabbade områden för att undvika att olja sprids och att skadorna förvärras.

Instruktörer från MSB har vidareutbildat ett 10-tal av kommunens medarbetare plus personal från räddningstjänsten. Vi har också etablerat kontakt med en nationell expert på oljesanering som kommer att stödja arbetet framåt.

Frivilligarbete

I dagsläget har ungefär 90 personer anmält sitt intresse via e-tjänsten för att hjälpa till som frivilliga att sanera djur eller natur. Under onsdagen kommer vi att börja kontakta de som anmält sig.

 

Uppdatering 2023-10-31 klockan 10:26

Undvik att vistas i Sternö

Oljeutsläppet efter fartygsolyckan har nått land i Sternö och vi avråder allmänheten från att vistas i området vid Sternö badplats och Sternö-Boön naturreservat. Oljan ger stark lukt längs kusten och in över land. Lukten är inte farlig, men allmänheten uppmanas att undvika kontakt med olja i vattnet eller på land i området.

Uppdatering 2023-10-30 klockan 19:01

Oljan har nått Sternö under kvällen

Under eftermiddagen luktade det olja i området kring Sternö. Vi kan nu bekräfta att olja har nått Sternö. Stränderna kring Sternö har under dagen skyddats med strandduk som kommer att underlätta saneringen av området.

Lägesbild

På söndagen lossnade fartyget från grundet och började läcka stora mängder olja som rör sig mot Karlshamns kust. Under måndagseftermiddagen kom rapporter om stark lukt av olja från området kring Sternö. Räddningstjänst kunde under kvällen konstatera att olja har nått Sternö. Vistelseförbud för drabbade områden kan bli aktuellt för att undvika att olja sprids och att skadorna förvärras.

Ny lägesbild publiceras tisdagen den 31 oktober.

Saneringsarbetet

Under söndagen lade räddningstjänsten ut länsor på strategiska platser längs kusten för att hindra att oljan når land. Ett 50-tal av kommunens medarbetare var under måndagen ute längs Karlshamns stränder för att förbereda inför ett saneringsarbete. De krattade bort tång och skräp längs våra stränder för att göra det lättare att lägga ut strandduk och vidta andra åtgärder för att kunna samla upp olja. Strandduk ligger nu på sandstränder kring Sternö och arbetet fortsätter på olika stränder runt kusten.

MSB har levererat containrar med saneringsutrustning till Karlshamn, och under dagen utbildade MSB ett 60-tal av vår personal i oljesanering. Fler utbildningar följer under tisdagen.

Frivilligarbete

När oljan väl har nått Karlshamn ska du som privatperson hålla dig borta från drabbade områden. Men innan dess kan du underlätta kommande saneringsarbete genom att ta med en kratta och ta bort tång och skräp från vattenbrynet på en strand nära dig. Tången ska ligga kvar på stranden men får gärna krattas bort en bit från vattnet. Kom ihåg att ta det försiktigt! Ta inga onödiga risker genom att gå på hala klippor eller stenar. Håll dig till sandstränder och andra mer lättarbetade platser.

E-tjänst för intresseanmälan för volontärarbete

Vi har en e-tjänst för dig som vill anmäla intresse för att hjälpa till efter fartygsolyckan. För att få vara med i saneringsarbetet efter oljeutsläppet krävs utbildning, och i nuläget vet vi inte hur många vi kommer att kunna utbilda. Vi hör av oss om och när vi behöver dig:

E-tjänst: Intresseanmälan för volontärer

Inrapportering av olja och oljeskadade djur

Om du upptäcker olja i ett område där saneringsförberedelser inte pågår vill vi att du rapporterar in det via vår e-tjänst:

E-tjänst: Rapportering av olja eller oljeskadade djur

Du kan också rapportera att du sett olja eller oljeskadade djur till kommunens servicecenter på 0454-810 00 under ordinarie öppettider.

Lämna området där du upptäckt olja och undvik kontakt med eventuella oljeskadade vilda djur. Annars riskerar du att stressa djuren och att sprida oljan ännu mer. Vi kommer att få hjälp av viltrehabiliterare från föreningen Katastrofhjälp Fåglar och Vilt (KFV) i arbetet med att hantera eventuella oljeskadade djur längs Karlshamns kust.

Samverkan

Vi fortsätter följa händelseutvecklingen i nära samarbete och samverkan med flera aktörer: Länsstyrelsen, Kustbevakningen och våra grannkommuner.