Coronavirus
kommun

Lägesrapport angående coronapandemin den 16 juli

Region Blekinge rapporterar den 16 juli om 467 bekräftade smittfall i länet varav fyra vårdas på sjukhus (en inom intensivvården). Fjorton smittade personer har avlidit. I Karlshamn är nu 40 personer konstaterat smittade

Information om fördelningen mellan de olika kommunerna när det gäller konstaterat smittade individer återges nedan.

Karlskrona: 355
Ronneby: 50
Karlshamn: 40
Sölvesborg: 15
Olofström: 18

 

Lägesbilden är uppdelad under följande sex målområden:

  1. Begränsa smittspridning
  2. Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård
  3. Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet
  4. Lindra konsekvenserna för medborgare och företag
  5. Begränsa oro genom information
  6. Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle

Varje målområde beskrivs därefter med rubrikerna

·         Konsekvenser och vidtagna åtgärder samt
·         Framtid och planerade åtgärder

 

Målområde 1 – Begränsa smittspridning.

Smittskyddsläkaren i Region Blekinge; Bengt Wittesjö, konstaterade den 4 juni att ”dag noll” har kommit till Blekinge. I vår kommun liksom i övriga Blekinge är nu antalet nyupptäckta smittade samt antalet inlagda på sjukhus tillbaka på en låg nivå. Vi jobbar nu vidare internt med att hålla en hög nivå i vårt förebyggande arbete.

Med semestertider och ökad turism ökar riskerna för trängsel och därigenom också för en ny ökning av smittspridningen. Vi påminner därför om budskapet håll i, håll ut och håll avstånd!

Vi har under sommaren enstaka fall av smitta bland brukare samt personal inom omsorgen. De smittade brukarna får fortsatt omsorg av vårt coronateam och smittspårning genomförs. Personalen har varit sjukskriven enligt gällande rutiner. Vi ser inte att vi har någon pågående smittspridning i våra verksamheter.

Beslutet om besöksförbud i våra särskilda boenden och de rutiner som finns kopplat till det beslutet kvarstår tills vidare.

Väggaskolan har planerat om vissa scheman inför höstens skolstart. Detta för att sprida ut elevernas start- och sluttider så att trängseln i kollektivtrafiken minskar.

Region Blekinge har stängt egenprovtagningen då det uppstått problem i analysdelen men den beräknas vara igång igen senast den 27 juli. Vad gäller den serologiska testningen (antikroppstest) så planerar Region Blekinge för att  starta upp det under hösten. Ytterligare information via Region Blekinge.

 

Målområde 2 – Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.

Personaltillgången är fortfarande tillräcklig sett till hela verksamheten. Omfördelning sker mellan arbetsställen för att täcka enstaka arbetspass i samband med sjukfrånvaro. Vi fortsätter arbetet med att beställa och fördela skyddsutrustning i våra verksamheter och just nu är lagertillgången god på all skyddsutrustning.

 

Målområde 3 – Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.

All kommunal verksamhet bedöms ha tillräcklig bemanning och för närvarande påverkas inte våra verksamheter av sjukfrånvaron på något avgörande sätt.

 

Målområde 4 – Lindra konsekvenser för medborgare och företag.

Nästa vecka börjar ett antal frisörer besöka våra särskilda boenden för att klippa de boende där. SHBF har ställt i ordning tält så att klippningen kan ske utomhus. Skyddsutrustning för att förebygga smittspridning kommer också att vara obligatorisk för de frisörer som kommer att delta i arbetet. Särskild pressträff anordnas i anslutning till att frisörerna börjar sin ”turné” på det särskilda boendet Gustavsborg.

 

Målområde 5 – Dämpa oro, bland annat genom information.

Inga noteringar denna vecka

 

Målområde 6 – Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Karlshamns kommun fortsätter följa lägesutvecklingen och krisledningsstaben och krisledningsnämnden är bemannad för att kunna fatta beslut under hela sommaren.

Vi kan konstatera att den förberedande planering som genomförts under våren för att hantera coronapandemins påverkan på våra verksamheter har hållit för den ökade smittspridning vi sett under sommarens första del.