Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild om coronapandemin den 23 sepember

Nationellt är det just nu låg smittspridning men med trenden att smittan sakta ökar i alla åldersgrupper från gymnasieelever upp till yrkesverksamma i takt med att skolor och arbetsplatser öppnat upp efter ledigheter. På nationell nivå ser man också enstaka lokala utbrott kopplade till att idrotten kommer igång. Det finns exempel på att man inom idrottslag fått stor smittspridning. Få av de nya smittfallen kräver sjukhusvård då de smittade oftast inte tillhör riskgrupp.

I Blekinge har antalet nyupptäckta smittade ökat under den gångna veckan. Antalet inlagda på sjukhus i Blekinge ligger fortfarande kvar samma låga nivå som i mitten av maj. Cirka 500 personer provtas varje vecka genom egenprovtagning i Blekinge (nationellt 140.000 per vecka). Senaste uppdateringen hittar du på Region Blekinges webbsida.

Vi uppmanar alla, från idrottsutövare till elever och alla som går till sina arbeten varje dag, att fortsätta följa råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Blekinge.

Vi förbereder för att besöksförbudet till våra särskilda boenden ska upphöra.

Läget är i övrigt stabilt – inga större förändringar eller händelser sedan föregående vecka.

Region Blekinge rapporterar den 23 september om 665 bekräftade smittfall i länet varav tre vårdas på sjukhus (en person inom intensivvården). 17 smittade personer har avlidit.

Antal smittfall per kommun:

 • Karlskrona 467
 • Ronneby 68
 • Karlshamn 75
 • Sölvesborg 26
 • Olofström 21
 • Utomläns 8

Konsekvenser och vidtagna åtgärder

 • I Blekinge har antalet nyupptäckta smittade ökat under den gångna veckan. Antalet inlagda på sjukhus i Blekinge ligger kvar samma lägre nivå som i mitten av maj. Cirka 500 personer provtas varje vecka genom egenprovtagning i Blekinge (nationellt 140.000 per vecka).
 • Vi har ett fortsatt stabilt läge när det gäller smittspridningen lokalt i Karlshamn. Enstaka smittade upptäcks varje vecka men inga större utbrott är kända.
 • Vi har periodvis enstaka smittade bland vår kommunala personal i olika verksamheter. Det finns i de fallen rutiner för sjukskrivning och återgång till arbete. Vi jobbar också med att informera de personer som arbetat eller på annat sätt kommit i kontakt med den smittade personen så att de ska kunna vara extra uppmärksamma på eventuella symtom. Smittstädning genomförs vid behov.
 • Vi ser att den planering som gjorts under våren skapat rutiner och prioriteringar vi behöver för att hantera den interna verksamheten med nya förutsättningar. Dock är det fortsatt viktigt att göra riskbedömningar för nya aktiviteter och att även fortsättningsvis följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Detta gäller särskilt alla som kommer i kontakt med riskgrupper i sina verksamheter.
 • Omsorgens coronateam kommer att ha fortsatt beredskap att vårda nya smittfall minst oktober månad ut. Vi ser inte att vi har någon pågående smittspridning i våra omsorgsverksamheter.
 • På Väggaskolan utvärderar man uppstarten och vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas för att minska risken för smittspridning. Just nu utgör den höga frånvaron bland eleverna den största utmaningen.
 • Vi förbereder för att besöksförbudet till våra särskilda boenden ska upphöra. Mer detaljer om det följer kommande veckor.
 • Vi rapporterar ”grönt läge” för Karlshamns kommun vilket innebär att verksamheten genomförs enligt plan, lagstadgade och andra krav uppfylls. Tillgängliga resurser finns och belastningen på personal eller funktioner och verksamheter är inte övermäktig.