Coronavirus
kommun

Lägesbild om coronapandemin den 23 juli

Region Blekinge rapporterar den 23 juli om 480 bekräftade smittfall i länet varav tre vårdas på sjukhus (en inom intensivvården). 14 smittade personer har avlidit. I Karlshamn är nu 42 personer konstaterat smittade.

Information om fördelningen mellan de olika kommunerna när det gäller konstaterat smittade individer återges nedan:

Karlskrona: 353
Ronneby: 51
Karlshamn: 42
Sölvesborg: 16
Olofström: 18

Informationen är uppdelad under följande sex målområden:

  1. Begränsa smittspridning
  2. Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård
  3. Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet
  4. Lindra konsekvenserna för medborgare och företag
  5. Begränsa oro genom information
  6. Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle

Varje målområde beskrivs därefter med rubrikerna

  • Konsekvenser och vidtagna åtgärder samt
  • Framtid och planerade åtgärder

 

Målområde 1 – Begränsa smittspridning.

Smittskyddsläkaren i Region Blekinge; Bengt Wittesjö, konstaterade den 4 juni att ”dag noll” har kommit till Blekinge. Efter en topp under sista veckorna i juni är nu antalet nyupptäckta smittade samt antalet inlagda på sjukhus tillbaka på samma nivå som i mitten av maj.

Vi jobbar vidare internt med att hålla en hög nivå i vårt förebyggande arbete.

Med semestertider och ökad turism ökar riskerna för trängsel och därigenom också för en ny ökning av smittspridningen. Smittan finns kvar i vårt samhälle! Vi påminner därför om budskapet håll i, håll ut och håll avstånd!

Vi har under sommaren enstaka fall av smitta bland brukare samt personal inom omsorgen. De smittade brukarna får fortsatt omsorg av vårt coronateam och smittspårning genomförs. Personalen har varit sjukskriven enligt gällande rutiner. Vi ser inte att vi har någon pågående smittspridning i våra verksamheter.

Region Blekinge återupptar egenprovtagningen för covid-19 i Karlshamn måndagen den 27 juli. Detta efter en paus för byte av laboratorium för analysen av egenprovtagningen. Orsaken till laboratoriebytet var att en alltför hög andel av proverna i det förra laboratoriet inte gav analysresultat. Ytterligare information via Region Blekinges hemsida eller 1177.

Kommunen rapporterar veckovis hur Folkhälsomyndighetens direktiv efterföljs ute i samhället kopplat till sommarens ledigheter. Just nu är vår bild att man som besökare/kund i olika verksamheter generellt erbjuds möjlighet att tvätta eller sprita händerna och att tillgången på information om smittförebyggande åtgärder är god. Däremot finns problem då det gäller att hålla avstånd i restauranger, caféer, butiker och gallerior medan det har fungerat bättre kopplat till idrott och friluftsliv. Vår bild är att riskgrupper i stort följer de direktiv som finns men att undantag finns. Tillsynen på just möblering och andra åtgärder inom restaurang och caféverksamheten kommer att ökas i Karlshamn de närmaste veckorna då det finns utvecklingsmöjligheter.

Vädret påverkar givetvis utfallet och med det svala väder som varit den senaste perioden ser vi att turister och semesterlediga just nu i högre grad söker sig till tätorterna och handeln.

 

Målområde 2 – Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.

Personaltillgången är fortfarande tillräcklig sett till hela verksamheten. Omfördelning sker mellan arbetsställen för att täcka enstaka arbetspass i samband med sjukfrånvaro.

 

Målområde 3 – Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.

All kommunal verksamhet bedöms ha tillräcklig bemanning och för närvarande påverkas inte våra verksamheter av sjukfrånvaron på något avgörande sätt. Nu behöver vi titta vidare på hur all verksamhet behöver vara organiserad för att hantera ett eventuellt nytt smittutbrott.

 

Målområde 4 – Lindra konsekvenser för medborgare och företag.

Med start denna vecka besöker ett antal frisörer våra särskilda boenden. SHBF har ställt i ordning tält så att klippningen kan ske utomhus, skyddsutrustning för att förebygga smittspridning kommer också att vara obligatorisk för de frisörer som arbetar. Vi planerar för en fortsättning av frisörbesöken så länge vi har restriktioner kring riskgrupper och våra särskilda boenden.

 

Målområde 5 – Dämpa oro, bland annat genom information.

Vi rekommenderar verksamheter som behöver informationsmaterial att även besöka MSB:s hemsida där det finns material att skriva ut men även exempel på hur andra har arbetat med information till sina kunder eller besökare. Klicka här för att komma till MSB:s material.

 

Målområde 6 – Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Karlshamns kommun fortsätter följa lägesutvecklingen och krisledningsstaben och krisledningsnämnden är bemannad för att kunna fatta beslut under hela sommaren.

Vi kan konstatera att den förberedande planering som genomförts under våren för att hantera corona-pandemins påverkan på våra verksamheter har hållit för den ökade smittspridning vi sett under sommarens första del.