Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 28 januari

I Blekinge och i Karlshamn har vi fortsatt smittspridning och Region Blekinge är belastad av Corona-smittade patienter. Vi ser att antalet positiva tester per vecka i egentestningen i Karlshamn tydligt minskar vecka för vecka.

Samma trend syns i hela Blekinge med färre positiva i egentestning och färre inlagda på sjukhus.

Ganska hög sjukfrånvaro inom omsorgen och LSS

Den gångna veckan har kommunen konstaterat ett fåtal nya coronasmittade inom de kommunala verksamheterna.

Generell hög sjukfrånvaro påverkar vissa personalgrupper inom omsorgen och LSS-verksamheten. Coronateamet är åter standby för att kunna hantera nya eventuella utbrott.

Syrgasbehandling i hemmet erbjuds till covidpatienter

Stark avrådan från besök gäller vid våra särskilda boenden. De allra flesta brukare på våra särskilda boenden är nu färdigvaccinerade. Nästa grupp som vaccineras blir de äldre som har hemsjukvård och den vaccineringen påbörjas kommande vecka. I övrigt har det gjorts ett stort arbete kring att erbjuda syrgasbehandling i hemmet till covidpatienter som då, i ett fåtal fall, kan flyttas hem istället för att ligga kvar på sjukhus.

Vaccinering av personal pausas

Vaccineringen av vår kommunala  personal inom vård och omsorg pausas eftersom vi inte får tillgång till personalvaccin denna vecka. Uppdraget återupptas så snart som möjligt och genomförs då med personal från flera olika förvaltningar.

Närundervisning införs stegvis

Under nästa vecka återgår gymnasie- och högstadieelever stegvis till närundervisning. Under perioden fram till sportlovet ska undervisningen på gymnasiet/högstadiet ske med ungefär en tredjedels undervisning på plats i skolan. Utformningen kommer att variera mellan skolor och klasser utifrån skolans förutsättningar. Alla berörda får fortlöpande information.

Grundskolor från årskurs 6 och yngre samt förskolor ska förbli öppna. Staben följer läget och är beredda att fatta ytterligare beslut om tillfällig distansundervisning eller stängning av verksamheter om så skulle krävas.

Nästa vecka ska idrottsfrågor belysas

Kommande vecka genomför Länsstyrelsen ett möte med Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna och länets kommuner för att belysa frågor som är kopplade till påverkan på idrotten.

Antal konstaterade fall av corona

Region Blekinge rapporterar den 28 januari 7241 bekräftade smittfall i länet, varav 28 personer vårdas på sjukhus (sju inom intensivvården). 87 smittade personer har avlidit.

Antal coronasmittade personer per kommun:

Karlskrona: 3233
Ronneby: 1292
Karlshamn: 1188
Sölvesborg: 672
Olofström: 594
Utomläns: 262

Statistiken uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.

Måttlig påverkan på Karlshamns kommun rapporteras

Arbetet i krisledningsstaben fortsätter. Fokus ligger på att i samverkan med Region Blekinge genomföra vaccinering, vidta åtgärder för att minska smittspridning samt att vidmakthålla kommunens verksamheter trots det trängda personalläget.

Det rapporteras måttlig påverkan på Karlshamns kommun (två av en femgradig skala) då kommunen uppfyller följande kriterier: verksamheten genomförs delvis enligt plan och tillgängliga resurser är ansträngda.