Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 22 januari

I Blekinge och i Karlshamn har vi fortsatt smittspridning på en hög nivå och Region Blekinge är hårt belastad av Corona-smittade patienter. Antalet positiva tester per vecka i egentestningen för allmänheten är på den näst högsta nivån sedan testningarna började.

Den gångna veckan har Karlshamns kommun konstaterat ett fåtal nya coronasmittade inom de kommunala verksamheterna. Generell hög sjukfrånvaro påverkar vissa personalgrupper inom omsorgen och LSS-verksamheten.

– Den klustersmitta som bröt ut på en avdelning inom särskilt boende för äldre är nu avslutad. En brukare avled dessvärre medan övriga åtta samt personalen nu har tillfrisknat. Coronateamet är åter standby för nya eventuella utbrott, säger mats Hadartz, stabschef.

Stark avrådan från besök på SÄBO

Besöksförbudet vid kommunens särskilda boenden och korttidsverksamhet upphörde den 19 januari och ersattes av en stark avrådan från besök.

– Samtliga brukare på våra särskilda boenden har fått sin första vaccindos och i arbetet med att ge den andra vaccindosen är hälften av brukarna klara och övriga räknar vi med att vaccinera i närtid. Därefter påbörjas vaccination av brukare inom hemsjukvården, säger Mats Hadartz.

Vaccineringen av den kommunala  personalen inom vård och omsorg pågår. Uppdraget genomförs med personal från flera olika förvaltningar.

Fortsatt distansundervisning

Nästa vecka fortsätter med distansutbildning för gymnasie- och högstadieelever. Därefter övergår verksamheterna stegvis till närundervisning. Alla berörda får fortlöpande information under nästa vecka.

– Högstadieskolornas lokaler förblir öppna och där finns tillgång till elevhälsa och lärarstöd med mera för de elever som behöver. Skolmat kommer att finnas för avhämtning för alla elever på våra högstadieskolor med distansundervisning, säger Mats.

– I en av kommunens grundskolor genomför klasser i årskurs sex distansutbildning under några dagar efter att flera elever och lärare uppvisat symtom för att säkerställa att man bryter smittspridningen.

Grundskolor från årskurs 6 och yngre samt förskolor ska förbli öppna.

– Vi uppmanar föräldrar med barn i förskolan att, om möjligt, hålla barnen hemma under de närmaste veckorna. Vi följer läget och är beredda att fatta ytterligare beslut om tillfällig distansundervisning eller stängning av verksamheter om så skulle krävas.

Vuxenutbildningen bedrivs på distans minst februari månad ut.

Fritids- och kulturaktiviteter öppnas upp

Nytt beslut från regeringen innebär att vi gradvis öppnar upp våra lokaler för aktiviteter som kan ske på ett smittsäkert sätt kopplade till kultur och idrott för ungdomar födda 2005 eller senare.

– Öppningen sker så snart vi genomfört riskbedömningar och har personal och rutiner på plats igen efter den nuvarande nedstängningen, säger Mats.

För föreningarna gäller fortsatt Pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd som anger ett antal restriktioner för att man ska kunna genomföra sin aktivitet på säkert sätt. Mer information kommer fortlöpande ut till berörda föreningar.

Bibliotekens lokaler fortsätter att hålla stängt för fysiska besök tills vidare, men den lagstadgade servicen finns kvar på Stadsbiblioteket.

Antal konstaterade fall av corona

Region Blekinge rapporterar den 22 januari 7034 bekräftade smittfall i länet. 44 personer vårdas på sjukhus varav elva inom intensivvården. 84 smittade har avlidit.

Antal coronasmittade personer per kommun:

Karlskrona: 3167
Ronneby: 1261
Karlshamn: 1142
Sölvesborg: 641
Olofström: 573
Utomläns: 250

Statistiken uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.

Karlshamns kommun rapporterar måttlig påverkan (två av en femgradig skala) då vi uppfyller följande kriterier: Verksamheten genomförs delvis enligt plan och tillgängliga resurser är ansträngda.