Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 20 maj

Smittspridningen i Karlshamn har minskat rejält de senaste veckorna, och endast ett fåtal av kommunens anställda är i nuläget smittade av covid-19. Däremot är det fortfarande vid några skolor många elever som är sjuka eller i hemkarantän.

Antalet coronapositiva per vecka i egentestningen i Karlshamn minskar nu tydligt. Från toppen på knappt 200 positiva fall under vecka 15 är veckans notering 45 nya konstaterat smittade, men det gäller att fortsätta hålla i och hålla ut för att fortsätta bromsa smittspridningen.

De senaste dagarna har ett fåtal nya fall konstaterats i kommunens olika verksamheter. Testning av ”nära fall” genomförs vid nya smittade och vid en av kommunens verksamheter har det på kort tid konstaterats att tre personer varit coronapositiva. I övrigt är det endast enstaka spridda smittfall. Sjukfrånvaron påverkar inte längre verksamheterna i någon större omfattning.

Vid några skolor är fortfarande många elever sjuka eller befinner sig i hemkarantän. Skolverksamheten bedrivs i övrigt enligt plan och de klasser som på grund av smittspridning hade distansstudier under förra veckan är nu tillbaka i skolan igen.

Antal konstaterade smittade

Region Blekinge rapporterar den 20 maj om 12421 bekräftade smittfall i länet varav 19 vårdas på sjukhus (sex inom intensivvården). 128 smittade personer har avlidit.

Antal konstaterat smittade kommunvis:

Karlskrona 4794
Ronneby    1950
Karlshamn 2594
Sölvesborg  1459
Olofström   1078
Utomläns      546

Statistiken uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.

Rapporterar måttlig påverkan

Karlshamns kommun rapporterar måttlig påverkan (två av en femgradig skala) då kommunen uppfyller följande kriterier: verksamheten genomförs delvis enligt plan (skola).