Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 19 februari

I Karlshamn liksom i övriga Blekinge har vi fortsatt smittspridning och Region Blekinge är belastad av coronasmittade patienter. De senaste veckorna har antalet positiva tester per vecka i egentestningen i Karlshamn planat ut på en nivå av 50-70 positiva per vecka. Det gäller alltså att fortsätta hålla i och hålla ut för att ytterligare sänka smittspridningen.

Regeringen uppmanade under gårdagen kommuner att fortsätta hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändiga, stängda fram till och med den 7 mars 2021.  Det är alltså endast tillåtet med föreningsdriven verksamhet för barn och ungdomar födda 2002 och senare samt yrkesmässig idrott, och tillsvidare är det ingen allmän åkning på Jössarinken i Mörrum, inget allmänt bad i Vägga simhall samt ingen uthyrning till privatpersoner.

Den gångna veckan har vi konstaterat ett fåtal nya coronasmittade inom våra kommunala verksamheter.

Förbättrat läge inom LSS

Man har inga smittade brukare inom LSS-verksamheten. Testning av personal med symptom pågår och man har fortfarande personal som är sjukskrivna på grund av corona.  Personalläget har dock förbättrats och förväntas även bli bättre under nästa vecka. LSS-verksamheten har stöd av personal från övriga omsorgsverksamheten för att lösa sina uppgifter.

Enstaka fall inom omsorgsverksamheten

I omsorgsverksamheten har vi enstaka smittfall bland brukare med hemtjänst. Smittan är inte spridd till personalen. Inom övriga omsorgsverksamheter finns inga kända smittfall för närvarande.

Avrådan från besök gäller vid våra särskilda boenden.

Vaccineringen fortsätter

Vaccinering av de äldre som har hemsjukvård är påbörjad och beräknas pågå kommande veckor. Vaccinering av personal pågår och denna vecka vaccineras i huvudsak hemtjänstpersonal.

De allra flesta brukare på våra särskilda boenden är nu färdigvaccinerade.

Förskolan och grundskolan till och med årskurs 6 öppna som vanligt

Smittspridningen på den förskola vi tidigare rapporterat om har upphört, personalen är i stort sett åter i tjänst och verksamheten bedrivs som vanligt igen. Grundskolor från årskurs 6 och yngre samt förskolor ska förbli öppna. Vi följer läget och är beredda att fatta ytterligare beslut om tillfällig distansundervisning eller stängning av verksamheter om så skulle krävas.

Delvis distansundervisning för äldre elever

Vi följer direktiv från Folkhälsomyndigheten och Region Blekinge när det gäller skolgång för barn och unga. Gymnasieskolan och högstadieskolorna fortsätter delvis med distansutbildning medan gymnasiesärskolan åter är öppen. Vuxenutbildningen bedrivs på distans minst februari månad ut. Skolornas lokaler förblir öppna och där finns tillgång till elevhälsa och lärarstöd med mera för de elever som behöver. Skolmat finns för avhämtning för alla elever både på gymnasieskolor och för elever på högstadieskolor med distansundervisning.

Smittoläget bland kommunens anställda

Vi har smittade bland vår kommunala personal och följer uppgjorda rutiner för sjukskrivning och återgång till arbete. Vi jobbar också med att informera de personer som arbetat eller på annat sätt kommit i kontakt med den smittade personen så att de ska kunna vara extra uppmärksamma på eventuella symtom. Vid behov genomförs smittstädning och personalen använder förstärkt skyddsutrustning.  Vi kan räkna med att fler anställda i våra verksamheter kommer att smittas.

Antal konstaterade smittade

Region Blekinge rapporterar den 19 februari 7820 bekräftade smittfall i länet, varav 17  personer vårdas på sjukhus (tre inom intensivvården). 114 smittade personer har avlidit.

Antal coronasmittade personer per kommun:

  • Karlskrona: 3370
  • Ronneby: 1364
  • Karlshamn: 1385
  • Sölvesborg: 766
  • Olofström: 645
  • Utomläns: 290

Statistiken uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.

Rapporterar måttlig påverkan

Karlshamns kommun rapporterar måttlig påverkan (två av en femgradig skala) då vi uppfyller följande kriterier: verksamheten genomförs delvis enligt plan och tillgängliga resurser är ansträngda.

Tillgången på skyddsutrustning ute på marknaden är nu nära nog normal. Med anledning av denna positiva utveckling ska nu alla verksamheter gå över till att beställa sin skyddsutrustning genom ordinarie avtal och rutiner istället för via centrallagret. Centrallagret kommer som tidigare att ha  ett lager med produkter som kan avropas om någon verksamhet vid något tillfälle skulle få problem med leveranser.

Arbetet i krisledningsstaben fortsätter. Fokus ligger på att i samverkan med Region Blekinge genomföra vaccinering, vidta åtgärder för att minska smittspridning samt att upprätthålla kommunens verksamheter trots det trängda personalläget.