Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild för Karlshamns kommun den 12 maj

Antalet coronasmittade i Karlshamn minskar nu vecka för vecka men ligger ändå kvar på en relativt hög nivå. Region Blekinge har förlängt sina skärpta råd och det gäller därmed att fortsätta hålla i och hålla ut för att bromsa smittspridningen.

För första gången på länge har en person med hemtjänst konstaterats coronasmittad. Personen får fortsatt stöd i hemmet enligt särskilda rutiner.

– Vi ser i övrigt inga tecken på smittspridning inom hemtjänsten, varken bland personal eller bland brukare, säger stabschefen Mats Hadartz.

De senaste dagarna har kommunen endast ett fåtal nya fall utspridda på olika arbetsställen och det finns inga indikationer på ytterligare smittspridning bland personal.

– Tidigare sjukskriven personal kommer nu tillbaka igen och sjukfrånvaron påverkar inte längre verksamheterna i någon större omfattning, säger Mats.

Gymnasieskolan prioriterar närstudier i vissa moment

Gymnasieskolan fortsätter med en kombination av distans och närstudier. Man prioriterar närstudier för de utbildningsmoment som kräver elevernas närvaro i skolan. Berörda elever informeras löpande.

– Vid några skolor har vi fortfarande många elever som är sjuka eller i hemkarantän. Vid en av våra grundskolor har vi ett större antal elever som är sjukanmälda eller i hemkarantän. I den berörda skolan bedrivs distansstudier för tre klasser i årskurs fyra. Efter ett smittfall på vår träningsskola under förra veckan bedriver många elever, även i träningsskolan, distansstudier. Samtliga elever beräknas kunna komma tillbaka till skolan på måndag, säger Mats.

De skärpta regionala råden förlängs

Idag meddelade Region Blekinge och smittskyddsläkare Bengt Wittesjö att de skärpta regionala råden förlängs till och med den 31 maj. Orsaken är en fortsatt ökad belastning på vården. Samtidigt kom en lättnad i de regionala skärpta råden.

– Lättnaden innebär att våra idrottsanläggningar öppnar upp för föreningsledd utomhusträning för vuxna från och med måndagen den 17 maj, säger Mats.

Undantag gäller, precis som tidigare, för skolundervisning och elitidrott enligt specialförbundens definition.

Det blir ingen vaccinering i kommunal regi

Vaccinering av kommunal personal pågår i liten skala och efter tillgång på vaccin. Region Blekinge har precis meddelat att det inte blir någon vaccinering i fas 4 i kommunens regi. Region Blekinge väljer, efter att tillgången på vaccin blir betydligt lägre än tidigare prognos, att sköta vaccineringen genom vårdcentralerna. Kommunen kommer att hyra ut Bellevueparkens lokaler till Region Blekinge för genomförandet av vaccineringen under perioden 1 juni till 31 oktober.

Antal konstaterade smittade

Region Blekinge rapporterar den 12 maj om 12128 bekräftade smittfall i länet varav 29 vårdas på sjukhus (5 inom intensivvården). 128 smittade personer har avlidit.

Antal konstaterat smittade kommunvis:

Karlskrona  4683
Ronneby      1924
Karlshamn  2549
Sölvesborg   1404
Olofström    1044
Utomläns       524

Statistiken uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.

Rapporterar måttlig påverkan

Karlshamns kommun rapporterar måttlig påverkan (två av en femgradig skala) då kommunen uppfyller följande kriterier: verksamheten genomförs delvis enligt plan och tillgängliga resurser är ansträngda.