Flygbild över Karlshamn i skymningen.
Foto: Per Pixel Petersson.
kommun

Lägesbild den 5 maj kopplat till kriget i Ukraina

Läget för Karlshamns kommuns del i flyktingmottagandet är oförändrat sedan förra veckan. Vi känner till att ett 30-tal flyktingar har löst eget boende i Karlshamn. Utöver det har ett 20-tal flyktingar nu placerats i Karlshamns kommun av Migrationsverket.

Både gränspolisen och Migrationsverket ser en tydlig minskning i antal ankommande skyddsökande till Sverige. Hittills har ett 30-tal flyktingar löst eget boende här i Karlshamn, och ett 20-tal har placerats i Karlshamns kommun av Migrationsverket. Några av barnen har fått plats i förskola och skola. Vi börjar nu söka permanenta bostäder för de flyktingar som kommer att bosätta sig här i Karlshamn under längre tid.

Om lägesbilden

Karlshamns kommuns krisledningsstab är aktiverad sedan den 3 mars 2022. Krisledningsstaben sammanställer regelbundna lägesbilder med anledning av situationen i Ukraina. Lägesbilden sammanfattar läget och det arbete som Karlshamns kommun genomfört den senaste veckan. Arbetet sker i samverkan med flera olika myndigheter och organisationer.

Här kan du läsa fler nyheter från Karlshamns kommun kopplade till läget i Ukraina.