Flygbild över Karlshamn i skymningen.
Foto: Per Pixel Petersson.
kommun

Lägesbild den 24 mars kopplat till kriget i Ukraina

Hittills har få flyktingar sökt sig till Karlshamn. Det tillfälliga boende som finns redo har ännu inte använts av Migrationsverket, men vi vet att det finns flyktingar som löst eget boende här i Karlshamn.

Ryssland invaderar Ukraina och utifrån det humanitära läget flyr delar av befolkningen till grannländer. I dagsläget har cirka 20.000 ukrainska medborgare registrerat ansökan om skydd i Sverige. För Blekinges del är det Karlskrona som är den dominerande ankomsthamnen. Till Karlshamn kommer betydligt färre, cirka 40 i veckan såhär långt. Vi har beredskap för att bemanna mottagning i hamnen för att ge stöd till ankommande flyktingar om det skulle behövas.

Karlshamns kommuns tillfälliga boende har ännu inte nyttjats av Migrationsverket. Vi har kännedom om flyktingar som löst egna boendeplatser i Karlshamn. Vi har haft en handfull flyktingar som anmält behov av plats i förskola och skola.

Vi har på länsstyrelsens uppdrag genomfört en kartläggning av möjliga tillfälliga boenden som Migrationsverket skulle kunna nyttja. Uppdraget omfattade endast fastigheter som ägs av kommun, företag eller bolag och som kan ställas i ordning till tillfälliga boenden. Inhämtningen genomfördes med stöd av Frivilliga resursgruppen (FRG) i Karlshamn som har kontaktat företag och sammanställt den inkomna informationen.

Hemberedskap på torget

Kommande helger ska Lottakåren och Civilförsvarsförbundet erbjuda information om hemberedskap och civilt försvar till allmänheten. Intresserade kan söka sig till torget på lördagarna mellan klockan 11 och 14 för att där få information och kunna ställa frågor.

Om lägesbilden

Karlshamns kommuns krisledningsstab är aktiverad sedan den 3 mars 2022. Krisledningsstaben sammanställer regelbundna lägesbilder med anledning av situationen i Ukraina. Lägesbilden sammanfattar läget och det arbete som Karlshamns kommun genomfört den senaste veckan. Arbetet sker i samverkan med flera olika myndigheter och organisationer.

Här kan du läsa fler nyheter kopplade till läget i Ukraina.