Flygbild över Karlshamn i skymningen.
Foto: Per Pixel Petersson.
kommun

Lägesbild den 2 juni kopplat till kriget i Ukraina

Läget för Karlshamns kommuns del i flyktingmottagandet är oförändrat. Baserat på det stabila läget i kommunen upphör stabsmöten och rapportering av lägesbilden tillsvidare.

Både gränspolisen och Migrationsverket ser en tydlig minskning i antal ankommande skyddsökande till Sverige. Hittills har ett 30-tal flyktingar löst eget boende här i Karlshamn, och ett 20-tal har placerats i Karlshamns kommun av Migrationsverket. Några av barnen har fått plats i förskola och skola. Vi fortsätter att förbereda bostäder för de flyktingar som kommer att anvisas från Migrationsverket efter den 1 juli och därmed bosätta sig här i Karlshamn under längre tid.

Information om civilt försvar i Hällaryd

På lördag deltar Lottakåren och Civilförsvarsförbundet på Hällarydsdagen för att informera allmänheten om hemberedskap och civilt försvar.

Om lägesbilden

Karlshamns kommuns krisledningsstab aktiverades den 3 mars 2022 och har sammanställt regelbundna lägesbilder med anledning av situationen i Ukraina. Utifrån det stabila läget i kommunen upphör stabsmöten och lägesbildsrapportering tillsvidare. Vid förändring i läget återupptas stabsarbetet och publicering av lägesbilder.

Här kan du läsa fler nyheter från Karlshamns kommun kopplade till läget i Ukraina.