Flygbild över Karlshamn i skymningen.
Foto: Per Pixel Petersson.
kommun

Lägesbild den 17 mars kopplat till kriget i Ukraina

Karlshamns kommun har sedan den 11 mars haft ett tillfälligt boende iordningsställt för att i samverkan med Migrationsverket med kort varsel kunna ta emot flyktingar från Ukraina. Från och med nästa vecka har vi 40 platser i vårt tillfälliga boende, men vi har möjlighet att öka antalet med kort varsel.

Ryssland invaderar Ukraina och utifrån det humanitära läget flyr delar av befolkningen till grannländer. I dagsläget har cirka 12 000 ukrainska medborgare registrerat ansökan om skydd i Sverige. För Blekinges del är det Karlskrona som är den dominerande ankomsthamnen, till Karlshamn kommer betydligt färre.

Samarbete med församlingar och frivilligorganisationer

Under den gångna veckan har vi träffat församlingar, hjälporganisationer som Röda Korset samt Frivilliga resursgruppen (FRG) för att se hur vi kan samverka på bästa sätt. Viljan att hjälpa människor på flykt är väldigt stor. Om du som privatperson vill bidra genom att skänka gåvor eller föremål ber vi att du vänder dig till Pingstkyrkans eller Röda korsets butiker i vår kommun.

Kartlägger möjliga boenden

Nästa vecka påbörjar vi på länsstyrelsens uppdrag en kartläggning av möjliga tillfälliga boenden på kort och lång sikt. Denna kartläggning kommer inte att omfatta privatpersoners fastigheter utan endast fastigheter som ägs av kommun, företag eller bolag och som kan ställas i ordning till tillfälliga boenden.

Om lägesbilden

Karlshamns kommuns krisledningsstab är aktiverad sedan den 3 mars 2022. Krisledningsstaben sammanställer regelbundna lägesbilder med anledning av situationen i Ukraina. Lägesbilden sammanfattar läget och det arbete som Karlshamns kommun genomfört den senaste veckan. Arbetet sker i samverkan med flera olika myndigheter och organisationer.

Här kan du läsa fler nyheter kopplade till läget i Ukraina.