Flygbild över Karlshamn i skymningen.
Foto: Per Pixel Petersson.
kommun

Lägesbild den 12 maj kopplat till kriget i Ukraina

Läget för Karlshamns kommuns del i flyktingmottagandet är oförändrat. Under kommande vecka håller flygvapnet en militärövning i södra Sverige, vilket kan skapa oro hos invånare.

Både gränspolisen och Migrationsverket ser en tydlig minskning i antal ankommande skyddsökande till Sverige. Hittills har ett 30-tal flyktingar löst eget boende här i Karlshamn, och ett 20-tal har placerats i Karlshamns kommun av Migrationsverket. Några av barnen har fått plats i förskola och skola. Vi börjar nu söka permanenta bostäder för de flyktingar som kommer att bosätta sig här i Karlshamn under längre tid.

Försvarsmakten har militärövning

Den 16-25 maj genomför flygvapnet Luftförsvarsövning 2022 (LFÖ 22) tillsammans med det finska flygvapnet. Övningarna sker i södra och mellersta delarna av Sverige och flygverksamheten kommer att pågå dygnet runt fram till tisdagen den 24 maj.

I samband med övningen kommer ombasering med flygplan att ske. Uniformerad personal och markfordon kommer vara i rörelse, vilket medför ökad verksamhet utanför de aktuella baserna. Under övningen kommer lågflygning och överljudsflygning att genomföras inom delar av övningsområdet.

Mer information om övningen finns på Försvarsmaktens webbplats:

LFÖ22 (forsvarsmakten.se)

Hemberedskap och civilt försvar på 11 maj

Den 11 maj deltog representanter från Svenska Lottakåren och Civilförsvarsförbundet i ”Mörrums nationaldag” för att informera allmänheten om hemberedskap och civilt försvar.

Om lägesbilden

Karlshamns kommuns krisledningsstab är aktiverad sedan den 3 mars 2022. Krisledningsstaben sammanställer regelbundna lägesbilder med anledning av situationen i Ukraina. Lägesbilden sammanfattar läget och det arbete som Karlshamns kommun genomfört den senaste veckan. Arbetet sker i samverkan med flera olika myndigheter och organisationer.

Här kan du läsa fler nyheter från Karlshamns kommun kopplade till läget i Ukraina.