Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild angående coronapandemin den 3 februari

Vi har fortsatt en mycket hög smittspridning i Karlshamn. Rekommendationen att stanna hemma vid symtom och reglerna om familjekarantän gör att frånvaron  i våra verksamheter är hög och personalläget är ansträngt i flera verksamheter. 

Antalet positiva per vecka i egentestningen i Karlshamn ligger stabilt högt på drygt 600 smittade de senaste två veckorna. Vi har därmed fortsatt en mycket hög smittspridning i Karlshamn. 24 patienter med corona är inlagda på sjukhus i Blekinge, av dem vårdas en inom intensivvården.

Rekommendationen att stanna hemma vid symtom samt reglerna om familjekarantän gör att frånvaron på grund av sjukdom eller vård av barn är hög. Personalläget är därmed ansträngt i flera verksamheter. Läget är därmed i stort sett oförändrat sedan föregående vecka.

Inom omsorgen har vi ett fåtal smittade brukare på ett par av våra boenden samt ett fåtal kända fall inom hemtjänsten. Vi har även smittade bland personalen. Smittspårning och testning pågår inom drabbade verksamheter och även andra åtgärder har vidtagits för att begränsa risken för smittspridning. Allmänt har vi en hög personalfrånvaro vilket gör att man får göra hårda prioriteringar i stöd till brukarna.

Bemanningen av måltidsservice är ansträngd på grund av sjukfrånvaro.

Grundskolor och förskolor är igång men med förhöjd sjukfrånvaro hos personal och elever.  Personalläget är ansträngt i både förskola och skola. Det finns en vädjan från vissa förskolor om att de föräldrar som har möjlighet bör ha sina barn hemma. Efter befarad eller konstaterad smittspridning har flera skolor distansundervisning för drabbade klasser.

Bemanningen av fritidsgårdar och bibliotek är ansträngd på grund av sjukfrånvaro. Fritidsgårdar har vid enstaka tillfällen fått stänga på grund av personalbrist.

Nästa lägesbild sammanställs den 10 februari.

Statistik över smittade och vaccinerade

Statistiken över antalet smittade och vaccinerade uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.