Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild angående coronapandemin den 27 januari

Antalet positiva per vecka i egentestningen i Karlshamn fortsätter öka; från cirka 200 smittade de senaste två veckorna till denna veckas drygt 650 smittade. Vi har därmed fortsatt en mycket hög smittspridning i Karlshamn.

13 patienter med corona är inlagda på sjukhus i Blekinge, av dem vårdas en inom intensivvården.

Rekommendationen att stanna hemma vid symtom samt reglerna om familjekarantän gör att frånvaron på grund av sjukdom eller vård av barn har ökat ytterligare de senaste veckorna. Personalläget är därmed ansträngt i flera verksamheter. Lättnader i karantänsreglerna kompenserar bara delvis för den ökande smittspridningen.

Inom omsorgen har vi inte smittade brukare på några av våra boenden men ett fåtal kända fall inom hemtjänsten. Vi har smittade bland personalen. Allmänt har vi en hög frånvaro vilket gör omsorgsverksamheten svårbemannad. Frånvaron medför att man får göra hårda prioriteringar i stöd till brukarna. Smittspårning och testning pågår inom drabbade verksamheter och även andra åtgärder har vidtagits för att begränsa risken för smittspridning. Förstärkt hygienrutin gäller.

Bemanningen av måltidsservice börjar bli ansträngd på grund av sjukfrånvaro.

Grundskolor och förskolor är igång men med förhöjd sjukfrånvaro hos personal och elever.  Personalläget är ansträngt i både förskola och skola. Det finns en vädjan från vissa förskolor om att de föräldrar som har möjlighet bör ha sina barn hemma. Efter befarad eller konstaterad smittspridning har den här veckan flera skolor distansundervisning.

Bemanningen av fritidsgårdar och bibliotek börjar bli ansträngd på grund av sjukfrånvaro. Fritidsgårdar har vid enstaka tillfällen fått stänga på grund av personalbrist.

Nästa lägesbild sammanställs den 3 februari.

Statistik över smittade och vaccinerade

Statistiken över antalet smittade och vaccinerade uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.