Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild angående coronapandemin den 21 december

8 patienter med corona är inlagda på sjukhus i Blekinge, av dem vårdas ingen inom intensivvården. Antalet smittade utifrån resultat från egentestning i Karlshamn har ökat igen, från nivån 60-70 smittade per vecka de senaste tre veckorna till denna veckas 130 konstaterat smittade.

Nu pågår även smittspridning av RS-virus, säsongsinfluensa och andra virus. Det i kombination med rekommendationen att stanna hemma vid symtom gör att sjukfrånvaron i våra verksamheter nu ligger på mycket höga nivåer.

Hög sjukfrånvaro i omsorgen

Vi har smittade bland både personal och brukare på några av våra boenden och inom hemtjänsten. Vi gör det vi kan för att begränsa risken för fortsatt smittspridning. Smittspårning och testning pågår och förstärkt hygienrutin gäller inom omsorgen.

Den höga sjukfrånvaron medför att man får göra hårda prioriteringar inom omsorgen. Personal från serviceverksamheterna stöttar därför nu upp för att avlasta omsorgspersonalen.

Vaccinerat 600 medarbetare med dos 3

Under vår insats att i egen regi ge vaccination med dos 3 till vårdnära personal inom hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende och LSS har vi än så länge vaccinerat drygt 600 personer. Personal från flera förvaltningar har medverkat för att kunna genomföra vaccinationen.

Distansstudier fram till jullovet för vissa

Samtliga elever vid en av våra högstadieskolor samt elever i några årskurser vid två av våra mellanstadieskolor har distansstudier fram till jullovet. Detta efter att flera smittfall konstaterats samtidigt som man har en hög allmän sjukfrånvaro. Vi har i övrigt enstaka smittade elever och personal i olika skolor, främst i grundskolan.

Verksamheter ska anpassas efter nya restriktioner

Våra bibliotek, bad, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, kommunala musikskolan, lokaler för kultur och äldreomsorgsrestauranger är öppna. De kommande dagarna kommer vi att anpassa verksamheterna efter nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

Nästa lägesbild

Nästa lägesbild skickas ut den 4 januari.

Statistik över smittade och vaccinerade

Statistiken över antalet smittade och vaccinerade uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.