Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild angående coronapandemin den 20 januari

Antalet positiva per vecka i egentestningen i Karlshamn ligger på cirka 200 smittade de senaste två veckorna. Vi har därmed fortsatt en hög smittspridning i Karlshamn. Den här veckan har också antalet sjukhusinläggningar ökat. 13 patienter med corona är inlagda på sjukhus i Blekinge, av dem vårdas två inom intensivvården.

Nu pågår även smittspridning av vinterkräksjuka samt andra virus. Detta i kombination med rekommendationen att stanna hemma vid symtom påverkar våra verksamheter mer än smittspridningen av corona. Under januari har sjukfrånvaron förblivit något lägre än de mycket höga nivåerna i december. Personalläget är fortsatt ansträngt i flera verksamheter. Vi antar att de nya reglerna om hemkarantän kan förbättra personalläget i några av våra verksamheter under kommande vecka.

Inom omsorgen har vi inga smittade brukare på några av våra boenden eller inom hemtjänsten. Vi har ett fåtal smittade bland personalen. Frånvaron på grund av sjukdom och vård av barn är fortsatt hög vilket medför att man får göra hårda prioriteringar i stöd till brukarna. Det finns beredskap att stödja omsorgsverksamheten om behov skulle uppstå.

Grundskolor och förskolor är igång. Vi har smittad personal och elever men än så länge ser vi ut att kunna ha all verksamhet öppen. Personalläget är ansträngt på vissa förskolor och det finns en vädjan från vissa förskolor om att de föräldrar som har möjlighet bör ha sina barn hemma. Efter befarad smittspridning har man vid två av våra grundskolor övergått till distansundervisning för några årskurser.

Vi har beslutat att inte stödja Region Blekinge med fortsatt vaccinering av vår egen personal. Region Blekinge har god tillgång på vaccinationstider vilket innebär att behovet av stöd inte är så akut som vid tidigare vaccinationsinsatser. Kommunens verksamheter är hårt belastade och vi bedömer det svårt att ta uppdraget. Om situationen förändras och Region Blekinge akut behöver hjälp kommer kommunens beslut att omprövas efter det nya läget och eventuellt nya förutsättningar.

Nästa lägesbild sammanställs den 27 januari.

Statistik över smittade och vaccinerade

Statistiken över antalet smittade och vaccinerade uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.