Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild angående coronapandemin den 17 februari

31 patienter med corona är inlagda på sjukhus i Blekinge, av dem vårdas ingen inom intensivvården. Utifrån antalet smittade inom sjukvården samt frånvaron i våra skolor och på våra arbetsplatser kan vi utläsa att smittspridningen är hög, men möjligen avtagande.

Rekommendationen att stanna hemma vid symtom gör att frånvaron på grund av sjukdom eller vård av barn är hög. Personalläget är därmed ansträngt i flera verksamheter, bland annat inom hemtjänsten, vissa skolor och förskolor, fritidsgårdar och bibliotek. Läget är i stort sett oförändrat sedan föregående vecka.

På grund av hög smittspridning och mycket hög sjukfrånvaro har Karlshamns kommun beslutat att under hela februari månad hålla fast vid vissa interna restriktioner och sedan succesivt återgå till arbete på plats för de verksamheter som kunnat jobba på distans.

Inom omsorgen har vi ett tiotal smittade brukare på ett par av våra boenden, och enstaka kända fall inom hemtjänsten. Vi har även smittade bland personalen. Smittspårning och testning pågår inom drabbade verksamheter och även andra åtgärder har vidtagits för att begränsa risken för smittspridning. Förstärkt hygienrutin gäller. Dessa åtgärder fortsätter trots de lättnader som görs i resten av samhället. Allmänt har vi en hög personalfrånvaro vilket gör att man får göra hårda prioriteringar i stöd till brukarna.

Region Blekinge fortsätter att använda kommunens lokal ”Playhouse” i Bellevueparken för vaccination av allmänheten.

Nästa lägesbild

Nästa lägesbild sammanställs den 2 mars.