Anteckningsbok med texten Corona Virus
kommun

Lägesbild angående coronapandemin den 13 januari

Ökningen av antalet positiva per vecka i egentestningen i Karlshamn har nu avstannat för första gången sedan mitten av december. Den senaste veckan har vi 180 smittade mot drygt 200 smittade föregående vecka. Vi har därmed fortsatt en hög smittspridning i Karlshamn.

Trots den höga smittspridningen i Blekinge har antalet sjukhusinläggningar endast ökat marginellt. Fem patienter med corona är inlagda på sjukhus i Blekinge, av dem vårdas tre inom intensivvården.

Nu pågår även smittspridning av vinterkräksjuka samt andra virus. Detta i kombination med rekommendationen att stanna hemma vid symtom påverkar våra verksamheter. Under januari har sjukfrånvaron varit fortsatt lägre än de mycket höga nivåerna i december, vilket stabiliserat våra verksamheter. Utifrån den snabba smittspridningen de senaste veckorna uppmanas de medarbetare som kan att jobba hemifrån för att minska risken för smittspridning och ökad sjukfrånvaro.

Inom omsorgen har vi inga smittade brukare på några av våra boenden eller inom hemtjänsten. Vi har ett fåtal smittade bland personalen. Frånvaron på grund av sjukdom och vård av barn är fortsatt hög vilket medför att man får göra hårda prioriteringar i stöd till brukarna. Det finns beredskap att stödja omsorgsverksamheten om behov skulle uppstå.

Grundskolor och förskolor startade som vanligt under veckan.

Våra bibliotek, bad, idrottsanläggningar, fritidsgårdar, kommunala musikskolan, lokaler för kultur och äldreomsorgsrestauranger är öppna efter anpassningar till gällande restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

Nästa lägesbild sammanställs den 20 januari.

Statistik över smittade och vaccinerade

Statistiken över antalet smittade och vaccinerade uppdateras på Region Blekinges webbplats helgfria vardagar.