Fotograf: Agneta Andersson
skola

Kompetensutvecklingsdag i digitalisering för vägledare

Studie- och yrkesvägledare från Blekinge och Bromölla ska bli mer digitala. Genom en workshop på Lärcentrum i Karlshamn fick de testa det mesta på området.  

23 förväntansfulla vägledare från grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen från länets alla kommuner och från Bromölla fanns på plats i sal Amazonas på Lärcentrum i måndags den 13 maj. De var där för att få kunskap om digitala metoder och arbetssätt som kan utveckla, förstärka och optimera deras roll som studie-och yrkesvägledare.

Gästföreläsare var studie- och yrkesvägledare  Lars Hugsén från vuxenutbildningen i Norrtälje som driver nätverket kring metodutveckling och e-vägledning.

– Under dagen fick vi information om och testade en rad olika verktyg som Adobe Connect, som är ett mötesverktyg för enskilda elever eller grupper med många användbara funktioner. Vi kollade in IMBox, som bland annat är ett chattsystem, ett digitalt bokningssystem och Mindomo som är ett verktyg för att bland annat arbeta med tankekartor. Avslutningsvis tittade vi på filmverktyget screencastomatic, säger Agneta Andersson, SYV vuxenutbildningen i Karlshamn som anordnade dagen via Lärcentrum.

Under dagen diskuterades också för och nackdelar med de olika verktygen och deltagarna delade med sig av sina egna erfarenheter kring e-vägledning. Agneta som ingår i ett nationellt SYV-nätverk såg en möjlighet att dela med sig av det arbete nätverket utvecklat.

– Genom att använda oss av olika nätverk kan vi skapa kompetensutvecklande insatser till en låg kostnad och samtidigt få en stor spridning. Självklart måste även vägledningen möta de krav på digitalisering som finns i samhället och för att nå dit behöver vi få kunskap. Det krävs också en viss investering då de flesta verktyg kräver licenser för att sätta igång processen men det är nödvändigt att vi tar den kostnaden, säger Agneta.

Målet med dagen var att inspirera, informera och visa på de olika verktyg som finns men framför allt att studie-och yrkesvägledarna skulle få möjlighet att själva testa.

– Efterfrågan på vägledningsinsatser har ökat. I takt med digitaliseringen i samhället ställs även krav på att vägledningen ska möta blivande studerande i olika miljöer, säger Agneta.

Dagen var lyckad och inspirerande.

– Vi ser möjligheter med alla verktyg vi har fått prova men det är viktigt att bestämma vilket/vilka verktyg vi har störst behov av och börja där. Tekniken finns och väntar på oss. Det är bara att sätta igång, konstaterar Agneta.