Ett sextiotal politiker samlade på en trappa.
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samlade i Rådhussalen. I förgrunden från vänster: Magnus Gärdebring (M), Elin Petersson (M), Bodil Frigren Eriksson (L), Tor Billing (SD), Niklas Ek (L), Lars Olof Larsson (KD), Sofie Ekenberg (C), Charlott Lorentzen (MP), Per-Ola Mattsson (S), Nicklas Martinsson (MED), Magnus Arvidsson (M) och borgmästare Björn Tenland Nurhadi (SD).
politik

Kommunfullmäktige sammanträder 3 april

Karlshamns kommunfullmäktige sammanträder den 3 april, klockan 17.00. Mötet kommer att hållas i Rådhuset i Karlshamn.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Om du inte har möjlighet att närvara vid mötet men är nyfiken på något specifikt ärende kan du följa fullmäktigemötet via direktsänd tv eller gå in och titta i efterhand på kommunens webbplats.

Här kan du läsa kallelsen där alla ärenden finns som ska tas upp under kommunfullmäktigemötet.

Välkommen!