Uppkopplade mikrofoner inför ett digitalt möte.
politik

Kommunfullmäktige sammanträder 20 maj

Karlshamns kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 20 maj klockan 13.00 (OBS tiden!) i Rådhuset i Karlshamn.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Om du inte har möjlighet att närvara vid mötet men är nyfiken på något specifikt ärende kan du följa fullmäktigemötet via direktsänd tv eller gå in och titta i efterhand här på vår webbplats:

Här kan du följa kommunfullmäktiges möte via webbsändningen.

Här kan du läsa kallelsen och se vilka ärenden som ska tas upp under kommunfullmäktigemötet.

Allmänhetens frågestund

Vid sammanträdet kommer kommunfullmäktige att behandla årsredovisningen för år 2023. Kommunmedborgare har då möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen till fullmäktiges ledamöter. Den som vill ställa en fråga ska meddela detta till fullmäktiges presidium senast 15 minuter innan sammanträdet börjar.

Mötet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen!

Välkommen!