Uppkopplade mikrofoner inför ett digitalt möte.
politik

Kommunfullmäktige sammanträder 2 oktober

Budget och flerårsplan kommer att behandlas under Karlshamns kommunfullmäktige den 2 oktober.  Mötet startar klockan 15.00 och hålls i Rådhuset i Karlshamn.

På måndagens sammanträde behandlas bland annat budgeten för kommande år. Kommunstyrelsen ställer sig bakom Karlshamnslagets budgetförslag.

Här kan du läsa kallelsen och se vilka ärenden som ska tas upp under kommunfullmäktigemötet:

Kallelse kommunfullmäktige 2023-10-02 (inklusive Karlshamnslagets mål, budget och plan 2024–2026)

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Om du inte har möjlighet att närvara vid mötet men är nyfiken på något specifikt ärende kan du följa fullmäktigemötet via direktsänd tv eller gå in och titta i efterhand på kommunens webbplats.

Här kan du följa kommunfullmäktiges möte via webbsändningen.

Välkommen!