politik

Kommunfullmäktige sammanträder 12 december

Budget och flerårsplan kommer att behandlas under Karlshamns kommunfullmäktige den 12 december.  Mötet startar klockan 15.00 och hålls i Rådhuset i Karlshamn.

På måndagens sammanträde behandlas bland annat budgeten för kommande år. Kommunstyrelsen ställer sig bakom Karlshamnslagets budgetförslag för 2023:

Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-2026 (pdf)

Kommunfullmäktiges presidium har lagt förslag till budget för revisorerna 2023:

Budget Revision 2023 och plan 2024-2025 (pdf)

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Under mötet, cirka klockan 16.45 prisas också årets mottagare av Alice Tegnér-stipendiet och Ungdomsledarstipendiet.

Om du inte har möjlighet att närvara vid mötet men är nyfiken på något specifikt ärende kan du följa fullmäktigemötet via direktsänd tv eller gå in och titta i efterhand på kommunens webbplats.

Här kan du läsa kallelsen och se vilka ärenden som ska tas upp under kommunfullmäktigemötet.

Följ kommunfullmäktiges möte via webbsändningen.

Välkommen!