Foto: Per Pixel Petersson
politik

Kommunerna och regionen kraftsamlar gemensamt för att Blekinges befolkning ska växa

Region Blekinge och länets fem kommuner har gjort en överenskommelse om hur samarbetet ska ske för att Blekinges befolkning ska börja växa igen. En del i arbetet handlar om en mer kraftfull marknadsföring av länet.

Befolkningsutvecklingen i Blekinge viker. Statistiska Centralbyråns prognos fram till år 2040 visar att Blekinges invånarantal antas sjunka med 1,8 procent, samtidigt som Sveriges invånarantal förutspås växa med 8,7 procent. Kommunerna i länet och Region Blekinge kraftsamlar nu för att förbättra Blekinges attraktionskraft.

Insatserna som kommunerna och Region Blekinge har kommit överens om omfattar tre områden:

  • kompetensförsörjning, som inkluderar service för inflyttare, gemensamt utbildningsutbud, kompetensförsörjning för industrin och att främja ökat bostadsbyggande
  • marknadsföring, det vill säga hur vi kan arbeta med en gemensam berättelse om Blekinge, ett så kallat platsvarumärke
  • samverkan, där vi genom bred uppslutning och långsiktighet utvecklar våra samverkansforum.

En gemensam berättelse om Blekinge

En av de gemensamma satsningarna handlar om länets platsvarumärke, det vill säga hur vi gemensamt och enhetligt berättar om Blekinge. Över 600 personer har bidragit till att ta fram Blekinges platsvarumärke. Den 21 maj presenterades resultatet, som ska stödja aktörer i länet med inspiration, verktyg och material för att locka hit fler invånare, medarbetare, företag, besökare och studenter. Presentation av Blekinges platsvarumärke.

Varje kommun har givetvis ett intresse av att nya invånare väljer att bosätta sig i den egna kommunen, snarare än grannkommunen.

− Varje kommun vill locka nya invånare eftersom det stärker den lokala ekonomin, ökar skatteintäkterna och bidrar till en levande och växande kommun. Konkurrensen med grannkommuner är därför en viktig drivkraft för att erbjuda bra boende, service och livskvalitet. Samtidigt är samarbete över kommungränserna inom Blekinge län gynnsamt, eftersom det kan leda till gemensamma fördelar och starkare regional utveckling, säger Karlshamns kommundirektör, Daniel Wäppling.