Jenny Andersson är nytt länsombud för CAN.
stod

Kommunens folkhälsostrateg blir länsombud för CAN

Kommunens folkhälsostrateg Jenny Andersson blir nytt länsombud för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Hon tar över uppdraget efter Malin Weinholtz, enhetschef för fritidsgårdsverksamheten i Karlshamn.

CAN har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Ett länsombuds uppdrag innebär bland annat att stimulera till drogförebyggande arbete i länet och samordna de olika ideella nykterhetsorganisationerna som är med i centralförbundet. Blekinge har varit utan länsombud i cirka ett år, efter att Malin Weinholtz som tidigare hade uppdraget lämnade Länsstyrelsen Blekinge där hon var ANDT-samordnare för att bli enhetschef för fritidsgårdsverksamheten i Karlshamns kommun. Det är inte så vanligt att CAN rekryterar länsombud från en kommun, men det har de gjort i Jenny Andersson fall.

– Det var verkligen en stor ära att bli tillfrågad då jag utses utifrån min spetskompetens inom alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksfrågorna (ANDT), säger Jenny Andersson.

Bra kontaktnät ger goda förutsättningar

Jennys uppdrag blir nu att fortsätta sprida kunskaper om droger och dess negativa effekter, fast på ett bredare plan. Hon kommer att fortsätta att samverka med de olika aktörer som finns i länet – polisen, fältare, socionomer och ANDT samordnare med flera.

– Mitt uppdrag innebär bland annat att hålla CAN uppdaterade kring vad som händer på  ANDT-området i Blekinge. Och genom den naturliga kontakten som jag redan har upparbetad i Blekinge så har jag goda förutsättningar för det, säger Jenny.

Blekinge har vänt en negativ trend

Som länsombud kommer Jenny att erbjudas studieresor, konferens- och fortbildningsdagar där hon ges tillfälle att utbyta erfarenheter med de andra länsombuden och med CANs anställda. Jenny kan också initiera konferenser och utbildningar efter de behov som identifierats i länet.

– Då en av förmånerna är kontinuerlig kompetensutveckling kommer detta inte bara att stärka mitt drogförebyggande arbete i Karlshamn utan i hela länet, konstaterar Jenny.

Blekinge har arbetat med stort fokus på ANDT de senaste åren och länet har vänt en trend som få i landet gjort enligt CANs nationella undersökningar.

– Vårt gemensamma arbete i projektet TBU (Tobaksfria barn och unga i Blekinge) har gett ringar på vattnet och avsevärt fått ner tobaksanvändningen bland unga, säger Jenny som nu ser fram emot att få fortsätta jobba i samma positiva anda tillsammans med andra aktörer i länet.

Läs mer på CANs webbsida.