Christina Svensson står inne i Rådhuset i Karlshamn
Christina Svensson, säkerhetsskyddschef i Karlshamns kommun. FOTO: Hanna Hörnbäck
kommun

Kommunanställda får information om krigsplacering

Som en planeringsförutsättning för att kunna bedriva kommunens verksamhet under höjd beredskap har Karlshamns kommun beslutat att krigsplacera sin personal. Information kommer att skickas hem till samtliga tillsvidareanställda under denna vecka.

Karlshamns kommun bedriver många samhällsviktiga verksamheter som allmänheten är beroende av. Därför behöver våra verksamheter vara robusta och kunna fortsätta fungera även vid svåra påfrestningar. För att säkerställa att verksamheterna har tillgång till den personal som behövs under höjd beredskap har Karlshamns kommun beslutat att krigsplacera sina medarbetare.

Intern information och dialog med chefer och medarbetare har skett tidigare under året. Ett brev med information om krigsplaceringen har nu förberetts och kommer att skickas hem till kommunens alla tillsvidareanställda under denna vecka.

− Krigsplaceringen innebär att man är skyldig att tjänstgöra i Karlshamns kommun om regeringen beslutar om höjd beredskap. Krigsplaceringen innebär inte några skyldigheter under fredstid, förklarar Christina Svensson, säkerhetsskyddschef i Karlshamns kommun.

Läs mer om krigsplacering på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbsida. Där hittar du svaren på många av de vanligaste frågorna.