Väggaskolan
Väggaskolan. Fotograf: PerPixel
skola

Kombinerad när- och fjärrundervisning för Blekinges högstadie- och gymnasieelever fram till sportlovet

Fram till sportlovet kommer Blekinges kommunala högstadie- och gymnasieskolor kombinera när- och fjärrundervisning med cirka en tredjedel av eleverna närvarande på plats i skolan.

Efter samråd med länets smittskydd har Tomas Ringberg, chef för utbildningsförvaltningen i Karlshamn, beslutat om successiv återgång till närundervisning från och med måndagen den första februari fram till sportlovet vecka 8.

– Blekinge har haft en mycket hög smittspridning under december och januari men läget börjar nu se lite bättre ut. Det är dock för tidigt att andas ut och det finns fortfarande risk att läget skulle kunna försämras igen om vi till exempel skulle få en spridning av den mera smittsamma varianten av covid-19. Region Blekinges smittskyddsenhet  rekommenderar därför länets skolor att öppna för närundervisning etappvis för cirka en tredjedel av eleverna på högstadiet och gymnasiet fram till sportlovet med nytt ställningstagande därefter, säger Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare i Blekinge.

Samtliga berörda kommunala skolor i länet har valt att följa smittskydd Blekinges rekommendation.

Skollunch serveras för elever med närundervisning

Under perioden är riktvärdet att alla elever ska ha 1/3 närundervisning på skolan och 2/3 distansundervisning. Som tidigare är särskolan undantagen samt viss behovsprövad verksamhet. Respektive skola kommer att informera elever, personal och vårdnadshavare mer detaljerat. Skollunch serveras på skolorna i Karlshamns kommun för de elever som har närundervisning och för de elever på högstadiet som har distansundervisning beställs lunch via e-tjänsten som tidigare.