Politiker och företagare i bild under ett möte med energi- och digitaliseringsministern.
politik

Karlshamnsföretagare i samtal med energi- och digitaliseringsministern om skyhöga elkostnader

Elpriserna i Karlshamn liksom i övriga Sydsverige har ökat drastiskt under hösten och vintern. I dag bjöd Karlshamns kommun därför in energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar, landshövding Ulrica Messing och lokala företagare till ett digitalt samtal.

Den senaste tiden har priset per kilowattimme el uppvisat extrema skillnader mellan norra och södra Sverige. Företagarna har därför fått helt olika förutsättningar. Läget är allvarligt och får konsekvenser. Det är bilden som delades av samtliga som deltog under dagens möte.

− Många av våra företagare drabbas hårt av prisökningen med konsekvenser som kan bli förödande. Detta behöver vi uppmärksamma och göra vad vi kan för att hitta en lösning på, säger Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun och initiativtagare till ministermötet.

Blekinges landshövding Ulrica Messing, närvarade för att ge den regionala synen och behovet av åtgärder för att minska den snedvridna konkurrensen inom Sverige som uppstår på grund av de fyra olika prisområdena.

− Något av det viktigaste som regeringen kan göra för ett län är att säkra en fungerande infrastruktur och inte minst en tillförlitlig elförsörjning. Dagens elpriser snedvrider konkurrensen för företagare och industrier vilket försvårar Blekinges möjligheter att utvecklas. Dessutom har priset en kännbar påverkan på hushållen med oönskade extra utgifter. Vi som länsstyrelsen har ett viktigt uppdrag i att medverka till länets utveckling och jag ser elpriserna som en av de viktigaste frågorna att prioritera, säger landshövding Ulrica Messing.

De företagare som deltog under mötet; Thomas Lilja, Lola Ivarsson, Emelie Berg och Patrik Andersson fick möjlighet att presentera sina respektive situationer. De påtalade alla behovet av kort- och långsiktiga åtgärder för att få ned elpriset till mer rimliga nivåer.