En glödlampa lyfts fram som symbol för energi.
kommun

Karlshamns kommun och elförbrukningen

Många invånare och företag vill sänka sina kostnader för el, och det gäller även Karlshamns kommuns verksamheter. Än är inga beslut fattade men åtgärder kommer att ske. Om vi alla hjälps åt att minska energiförbrukningen så kan det leda till minskad elbrist under vintern.

En stor anledning till ökade kostnader för energi och den effektbrist som uppstått i Sverige och Europa är Rysslands angreppskrig på Ukraina. Sverige gör nu insatser för att stötta Ukraina och för att bidra till att klara vintern i Europa utan den energi som tidigare köpts från Ryssland av Tyskland, Danmark och Polen med flera länder. Kan vi tillsamman minska vår förbrukning i framförallt södra Sverige så kan både priserna sjunka och fler få möjlighet till värme och el i hela Europa i vinter.

Karlshamns kommun får frågor kring elkostnader och elförbrukning och hur man kan sänka de egna elkostnaderna. Här hittar du en uppdaterad sammanställning med frågor och svar.

Genomlysning av kommunens verksamheter

Risken för elbrist i vinter finns och vi behöver agera för att så långt som möjligt kunna undvika elavbrott. Kommunen ser över hur man kan bidra med att spara. Inför varje beslut behöver vi ta hänsyn till både trygghets- och folkhälsoperspektivet. Att släcka ner på vissa platser skulle till exempel kunna innebära begränsad tillgänglighet i våra motionsspår och till ökad otrygghet på vissa platser.

Planeringen är i full gång och inom kort kommer vi att ha en åtgärdsplan klar.

Elförsörjning och energianvändning – Karlshamns kommun

Samlad information från Energimyndigheten