Mobiltelefon som visar trygghetsappen
Med hjälp av trygghetsappen kan invånare hjälpa oss att kartlägga trygga och otrygga platser runtom i kommunen. Foto: Ulrica Kalmerlind
kommun

Karlshamns kommun lanserar trygghetsapp för invånarna

Med hjälp av en ny trygghetsapp kan invånare peka ut på vilka platser i kommunen som de känner sig trygga – och inte.

”Trygg i Karlshamn” är en appliknande webbenkät där den som vill kan rapportera in platser i kommunen där man känner sig trygg eller otrygg.

Sedan tidigare har vi ett liknande verktyg där våra verksamheter och samverkanspartners rapporterar in händelser till den brottsförebyggande lägesbilden. Att invånarna nu får tillgång till en egen trygghetsapp är en del av en ökad satsning på medborgardialog.

– Det ska vara enkelt för dem som bor i kommunen att berätta för oss vad de tycker är viktigt för att de ska känna sig trygga, säger Jenny Andersson som är trygghetssamordnare och folkhälsostrateg i Karlshamns kommun.

Kartlägger trygga och otrygga platser

Det finns flera saker som påverkar den upplevda tryggheten. Vi vill kartlägga vad som skapar otrygghet på olika platser. Kanske handlar det om saker som vi som kommun kan påverka. Exempelvis att sätta upp mer belysning på vissa platser, eller att klippa ner större buskage.

– Men det är lika viktigt för oss att också få reda på var invånarna känner sig trygga. Då kan vi försöka föra över det som skapar trygghetskänsla på de platserna till de områden där folk känner sig otrygga, säger Jenny Andersson.

Den senaste trygghetsmätningen visade tecken på att tryggheten i kommunen överlag har minskat något sedan förra mätningen. Och i centrum upplever en del invånare en ökad otrygghet. Den upplevda otryggheten speglas däremot inte i de händelser som rapporteras, och det sker inte fler brott.

– Nyheter, sociala medier och andra nätverk tror vi är en av orsakerna till att många inte känner sig lika trygga längre. Där är det alltid nån som känner nån som har en historia att berätta, säger Jenny Andersson.

Nås via en QR-kod

”Trygg i Karlshamn” är inte en traditionell app som går att ladda ner, utan ett webbaserat verktyg som man når via en QR-kod eller länk. Den som använder trygghetsappen är helt anonym och lämnar inga kontaktuppgifter.

– Min förhoppning är att i framtiden kunna sätta upp QR-koder på olika platser i kommunen så att det blir en påminnelse om att använda trygghetsappen. Till dess hoppas jag att invånarna sparar länken som en favorit i sin mobil, säger Jenny Andersson.

QR-kod till trygghetsappen.

QR-kod till kommunens trygghetsapp.

Länk till trygghetsappen

Trygghetsapp: ”Trygg i Karlshamn”