Flygbild över Karlshamn i skymning.
Skymningsbild över Karlshamns stad. Foto: Per Pixel Petersson
kommun

Karlshamns kommun krigsplacerar sin personal 

Karlshamns kommun inleder nu arbetet med att krigsplacera alla tillsvidareanställda inom Karlshamns kommun. Målet med krigsplacering är att vi ska ha tillräckligt med personal för att kunna lösa våra uppgifter även under höjd beredskap.

Krigsplacering är en planeringsåtgärd för att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter fungerar även under höjd beredskap. Arbetet pågår parallellt i länets samtliga kommuner. Detta gäller även kommunala bolag och förbund som ännu inte har krigsplacerat sin personal.

Länsstyrelsen Blekinge samordnar arbetet med krigsplacering. De har i uppdrag att stärka det civila försvaret i länet och jobbar med planering och styrning tillsammans med region, kommuner, myndigheter och Försvarsmakten.

− Krigsplacering av kommunal personal är en viktig pusselbit i arbetet och ska säkerställa att vi har ett väl fungerande samhälle även om Sverige befinner sig i höjd beredskap eller krig. Våra barn ska fortsatt kunna gå till förskola och skola, våra äldre ska få den vård och omsorg de behöver och vi som medborgare ska känna oss trygga i att det finns dricksvatten och livsmedel, säger Peter Ryman, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Blekinge.

Blekinge har ett strategiskt läge vid Östersjön och en lång historia som försvarslän. Här finns en marinbas, en flygflottilj med incidentberedskap, viktiga hamnar för sjöfart och inte minst försvarsindustrier. Utanför kusten ligger dessutom viktig infrastruktur i form av sjökablar.

− Vi har betydande värden att skydda och blir sannolikt ett viktigt Natolän när Sveriges medlemsansökan går igenom. Det sätter extra press på att vår civila beredskap är god. Arbetet med krigsplaceringar har därför hög prioritet hos både oss och kommunerna. Tillsammans ska vi vara väl förberedda, fortsätter Peter Ryman.

Alla länets fem kommuner har påbörjat arbetet med krigsplaceringar men kommit olika långt.  Samtliga ska vara klara före sommaren 2023.

− Arbetet med att krigsplacera går enligt plan. Det viktigast för oss nu är att nå alla anställda med information om vad en krigsplacering innebär och hur processen kommer gå till, säger Christina Svensson, säkerhetsskyddschef i Karlshamns kommun.

Länsstyrelsen Blekinge och Region Blekinge har sedan tidigare krigsplacerat sin personal.