CH Square AB har undertecknat ett optionsavtal med Karlshamns kommun avseende cirka 50 000 kvadratmeter ny mark i den östra delen av Stilleryd.
kommun

Karlshamn utökar logistiksamarbetet med CH Square AB

Karlshamns kommun tar plats och utvecklar nytt samarbete med CH Square AB i syfte att stärka Karlshamn som logistiknod i sydöstra Sverige.

Karlshamns kommuns målsättning att skapa fler etableringar och investeringar inom logistik, transport och industri gör att vi tillgängliggör ytterligare cirka 50 000 kvadratmeter, och ingår ett optionsavtal med
CH Square. Logistik Sverige växer och breddas hela tiden, där närheten till städer och korta kommunikationsvägar blir allt viktigare. CH Squares byggnation av DFDS Logistics nya logistikcenter på cirka 23 000 kvadratmeter i Karlshamn är i full gång och nu väljer CH Square att satsa vidare i Karlshamn.
– Det känns mycket bra att vi fortsätter det goda samarbetet med CH Square AB kopplat till logistikutvecklingen i Stillerydsområdet, säger Mathias Wijk som är etableringschef  i Karlshamns kommun.

– Vi ser mycket positivt på hur attraktiviteten ökar och att det goda samarbetet med CH Square AB fortsätter avseende logistikutvecklingen i Stillerydsområdet, säger Per Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi tror på starkt på Karlshamn och har dialoger med flera kunder kring etableringar och investeringar i dagsläget. Karlshamn är en plats med mycket goda förutsättningar och möjligheter, säger Peter Nilsson, VD CH Square AB.

CH Square AB har undertecknat ett optionsavtal med Karlshamns kommun avseende cirka 50 000 kvadratmeter ny mark i den östra delen av Stilleryd. Syftet med optionsavtalet är att CH Square AB ska kunna försäkra sig
om att markytan är tillgänglig för att kunna slutföra nya etableringsprocesser i Stillerydsområdet.