kommun

Karlshamn bäst i länet på nyktert uteliv

I en rapport från Ungdomens nykterhetsförbund, UNF, framgår det att Blekinge kommer på första plats av Sveriges alla län gällande nyktert uteliv för unga. Karlshamn kommer på första plats bland Blekinges kommuner där det blev högsta poäng gällande arbetet med att hålla ungdomars alkoholkonsumtion så låg som möjligt vid högtider.

Resultaten som rapporten från UNF visar är också något som syns i kommunens lokala levnadsvaneundersökning där alkoholkonsumtionen bland ungdomar både på högstadiet och gymnasiet sjunker. Levnadsvanundersökningen, som gjorts varje år från 2015, visar att andelen ungdomar som druckit alkohol de senaste 30 dagarna vid frågetillfället har minskat varje år, vilket kan tyda på att andelen som dricker alkohol mer frekvent har minskat.

– I samma undersökning ser vi även att det är fler ungdomar som väljer att helt avstå från tobak. Bland gymnasieungdomarna ser vi även att fler uppger att de aldrig har testat narkotika, vilket är väldigt glädjande, säger Jenny Andersson, folkhälsostrateg i Karlshamns kommun.

Bland pojkar på gymnasiet har andelen som testat narkotika minskat från 18 procent 2018 till 16 procent 2019, och bland flickor har andelen som testat narkotika minskat från 15 procent 2018 till 10 procent 2019.

Om undersökningen

223 av Sveriges 290 kommuner har deltagit i undersökningen vilket ger en svarsfrekvens på 77 procent. Undersökningen består av åtta frågor och en jämförelse av komu­nernas ekonomiska satsningar. Betyg ges mellan 0-5 för ungas inflytande, arbete under högtider, kostnadsfria nyktra aktiviteter, nyktra mötesplatsers öppettider, marknadsföring av mötesplatser, satsningar på drogfritt föreningsliv och de ekonomiska satsningarna på kultur och fritid i kommunen.

Rapporten i sin helhet hittar du på UNF:s webbsida.